Formulier met vragen als hulpmiddel

Buurtplein gebruikt het vragenformulier ‘Wat Telt’ bij haar dienstverlening. Je vult dit formulier bij de start van de ondersteuning samen in met je jeugd- en gezinswerker en/of buurtcoach. Er staan vragen in over wat wel en niet goed gaat in jouw leven en welke leefgebieden belangrijk voor je zijn: dat wat télt in jouw leven.  Die informatie is belangrijk om te weten wat je wil bereiken: waarvoor zoek je een oplossing? Een partner, mantelzorger, zorgaanbieder of ander belangrijk persoon in jouw leven mag ook meepraten en de jeugd- en gezinswerker en/of buurtcoach zal soms ook zijn of haar ideeën aangeven. Aan het eind van de ondersteuning door Buurtplein vul je het formulier nog een keer in: zo zien jij en je jeugd- en gezinswerker en/of buurtcoach welke verandering je hebt doorgemaakt.

Jij kunt ook zelf al aan de slag met Wat Telt. Eventueel kan ook je partner, mantelzorger, zorgaanbieder of iemand anders jou helpen invullen. Via deze link kun je Wat Telt invullen en daarop beschrijven wat je wil bereiken op een of meerdere leefgebieden. Je hoeft alleen die leefgebieden in te vullen die belangrijk voor je zijn. En alleen op die leefgebieden beschrijf je wat je wil bereiken. Dat wat je ingevuld hebt bespreken we samen: wat gaat er goed en wat minder goed? Waar heb je meer, of juist minder, grip op? Dit kun je zelf aangeven. Vervolgens kunnen we afspreken met welk leefgebied jij aan de slag wil. 

Het is wel handig als je nadenkt over wat je wilt bereiken op één leefgebied. Aan het eind geef je een cijfer aan je kwaliteit van leven: hoe tevreden ben je met jouw leven nu?  

Als je klaar bent, maak je er een pdf van. Deze pdf kun je toevoegen aan het contactformulier of mailen naar de jeugd- en gezinswerker en/of buurtcoach met wie je hebt afgesproken om Wat Telt in te vullen. Succes met invullen. Mocht je er zelf niet uitkomen, vraag dan iemand in je omgeving om te helpen. Of je vult het samen met je jeugd- en gezinswerker en/of buurtcoach in.

Een voorbeeld van wat je te zien krijgt op de website: