Heb jij of iemand in je buurt te maken met huiselijk geweld? Zorgt huiselijk geweld ervoor dat je kind niet veilig kan opgroeien? Op deze pagina vind je meer informatie over wat je in dat geval kan doen. 

Wat is huiselijk geweld? 

Huiselijk geweld speelt zich vaak af binnen een gezin of familie en het netwerk daar omheen. Het kan geweld tussen (ex-)partners zijn, maar ook kindermishandeling, oudermishandeling en eergerelateerd geweld. Stalken, seksueel misbruik en loverboypraktijken vallen ook onder huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld hoeft niet altijd lichamelijk te zijn. Het is soms ook bedreiging of verwaarlozing. Bijvoorbeeld wanneer kinderen of ouderen verwaarloosd worden. 

Wat moet je doen bij huiselijk geweld? 

Heb je zelf met huiselijk geweld te maken? Zoek dan zo snel mogelijk hulp. Daar hoef je je niet voor te schamen of je schuldig over te voelen. Het belangrijkste is dat jij en eventuele kinderen of andere gezinsleden veilig zijn. Meld je daarom zo snel mogelijk bij Veilig Thuis. Bij dit meldpunt bieden ze een luisterend oor en kunnen ze je informatie en advies geven. Kom je in een levensbedreigende situatie terecht, bel dan 112. 

Vermoed je dat er in een ander gezin huiselijk geweld plaatsvindt of dat een kind mishandeld wordt, meld dit dan ook zo snel mogelijk. Dit kan ook via Veilig Thuis.  

Wat is Veilig Thuis precies? 

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Via dit meldpunt pakt de gemeente Doetinchem huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Veilig Thuis is er voor mensen van alle leeftijden. Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij dit meldpunt. Niet alleen de slachtoffers, maar ook de pleger, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken. 

Er werkt een team van deskundige maatschappelijk medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen waar je je vragen en zorgen aan kunt voorleggen. 

Dit doet Veilig Thuis: 

  • Meldpunt 

  • Advies en informatie 

  • Onderzoek of er sprake is van geweld 

  • Hulpverlening inschakelen als dat nodig is 

  • Politie of Raad voor de Kinderbescherming inschakelen 

  • De persoon die de melding doet op de hoogte houden over wat er met de melding wordt gedaan 

Hoe neem ik contact op met Veilig Thuis? 

Dat kan op de volgende manieren: 

  • Telefonisch via 0800 - 2000 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). 

  • Maak een melding op de website.

  • Of chat met een medewerker via de website.