Onder huiselijk geweld verstaan we onder andere geweld tussen partners, stalken, seksueel misbruik, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Huiselijk geweld hoeft niet altijd lichamelijk te zijn. Het kan ook bedreiging zijn, of verwaarlozing van kinderen of ouderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gebeurt via het advies- en meldpunt Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Wanneer je vermoedens hebt dat een kind wordt mishandeld of er in een gezin huiselijk geweld plaatsvindt, dan meld je dit bij Veilig Thuis: telefoonnummer (0800) 2000 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).
Bij een levensbedreigende situatie bel je 112.

Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland(externe link) heeft de volgende taken bij gevallen of vermoedens van huiselijk geweld:

  • Meldpunt
  • Advies en informatie
  • Onderzoek of er sprake is van geweld
  • Hulpverlening inschakelen als dat nodig is
  • Politie of Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
  • De persoon die de melding doet op de hoogte houden over wat er met de melding wordt gedaan

Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij dit meldpunt. Niet alleen de slachtoffers, maar ook de pleger, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken.

Loverboypraktijken en jeugdprostitutie

Ook voor het melden van loverboypraktijken kun je terecht bij Veilig Thuis via telefoonnummer (0800) 2000.
Zie ook: wat zijn loverboys?