Buurtplein wil een zo optimaal mogelijke dienstverlening bieden. Graag horen wij wat de ervaringen zijn met Buurtplein of met de medewerkers van Buurtplein. Ben je goed geholpen? Wil je een compliment geven? Heb je op- en/of aanmerkingen of suggesties over onze dienstverlening?

Met jouw inbreng kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Je kunt je reactie of compliment bespreken met de medewerker, maar je kunt ook het reactieformulier invullen. Dan zorgen we dat dit op de juiste plek terecht komt. 

Reactieformulier

Je kunt het reactieformulier(externe link) online invullen. Onderaan deze pagina kun je het reactieformulier ook downloaden en na uitprinten invullen en versturen. Het adres vind je onderaan het formulier. Als je telefonisch contact opneemt met de kwaliteitsmedewerker via het algemene telefoonnummer (0314) 341919 kan het formulier ook worden toegezonden. Daarna stuur je het formulier in de bijgevoegde retourenvelop naar ons hoofdkantoor. De kwaliteitsmedewerker zorgt dat dit formulier op de juiste plek terecht komt en stuurt je een ontvangstbevestiging.

Klacht

Het kan ook zijn dat je niet tevreden bent. Helaas is het zo dat waar gewerkt wordt, ook fouten worden gemaakt. Daarvoor hebben we een klachtenprocedure. Doel van de procedure is om oplossingen voor te stellen voor betrokkenen en verbeteracties binnen de organisatie door te voeren. Hieronder kun je lezen hoe wij hiermee omgaan.

Ook bij een klacht willen we graag dat je dit bespreekt met de medewerker. Komen jullie er samen niet uit of wil je liever met iemand erbij (de teamleider) in gesprek gaan, geef dit dan aan bij de medewerker. Je mag ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator via het algemene telefoonnummer (0314) 341919. Je kunt ook het klachtenformulier(externe link) invullen. We willen snel met je in gesprek gaan over de klacht en oplossingen bedenken.

Klachtenformulier

Je kunt het klachtenformulier(externe link) online invullen of onderaan deze pagina downloaden en na uitprinten invullen en versturen. Het adres vind je onderaan het formulier. Als je telefonisch contact opneemt kan het formulier ook worden toegezonden. Daarna stuur je het formulier in de bijgevoegde retourenvelop naar ons hoofdkantoor. De klachtencoördinator zorgt dat dit formulier op de juiste plek terecht komt. Nadat wij je telefoontje of het formulier ontvangen hebben, krijg je binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en verdere uitleg over de procedure. Degene die de klacht behandelt, heeft inzage in je dossier.

Behandeling klacht 

De teamleider die je klacht behandelt, benadert je voor een mondelinge toelichting. Dit gebeurt ook met degene over wie de klacht gaat. Iedere klacht moet binnen 3 weken na binnenkomst in behandeling zijn genomen. De oplossing kan ook uit een vervolgtraject bestaan. Je krijgt schriftelijk bericht van de uitkomst van de klachtafhandeling met daarbij informatie over een eventueel vervolg van de procedure.

Gesprek directie

Mocht je het niet eens zijn met de uitkomst, dan heb je 2 weken de tijd om dit kenbaar te maken. Je geeft in een brief aan waarom de voorgestelde oplossing niet naar tevredenheid is. In dit geval neemt de directeur van Buurtplein de afhandeling voor haar rekening.

De directeur benadert je voor een mondelinge toelichting. Dit gebeurt ook met degene over wie de klacht gaat. De klacht dient binnen 3 weken na ontvangst van de brief te zijn afgehandeld. Je krijgt schriftelijk bericht van de uitkomst van de afhandeling.

Ombudsman

Buurtplein is aangesloten bij de gemeentelijke Ombudsman. Wanneer je niet tevreden bent met de manier waarop Buurtplein de klacht heeft afgehandeld, kan de klacht voorgelegd worden aan de gemeentelijke Ombudsman. Zie voor de procedure en de mensen achter de gemeentelijke Ombudsman de website http://www.ombudsmandoetinchem.nl/(externe link)

Wij grijpen elke klacht aan als kans om verbeteracties binnen onze organisatie door te voeren. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de kwaliteitsmedewerker en klachtencoördinator Marlies Huijs, telefoon: (0314) 341919.