Kinderen opvoeden gaat niet vanzelf. Elke ouder heeft weleens een vraag over opvoeden. Meestal kom je er zelf wel uit of met hulp van je netwerk. Maar soms zijn er omstandigheden die het extra moeilijk maken. Als je voortdurend veel stress ervaart, is dat niet fijn. Het is dan extra moeilijk om rustig op het gedrag van je kind(eren) te reageren. Wanneer de alledaagse moeilijkheden langer aanhouden, spreken we over opvoedingsproblemen. Voor deskundig advies of professionele hulp bij opvoedproblemen kun je terecht bij de buurtcoach of jeugd- en gezinswerker.