Maak je je zorgen over het gedrag van je kind tussen de 0 en 7 jaar? Vraag je je af of de ontwikkeling van je kind wel goed verloopt, maar weet je niet precies wat er aan de hand is? Dan kun je je vragen stellen bij het team van Integrale Vroeghulp (IVH). 

Voor wie is Integrale Vroeghulp? 

IVH is voor kinderen tussen de 0 en 7 jaar waarbij de ontwikkeling achterblijft in vergelijking met andere kinderen. Als je kind bijvoorbeeld heel druk is en niet stil kan zitten. Of als je kind te veel slaapt en altijd wat slapjes is. Of als er andere ontwikkelingsproblemen zijn. Als je als ouder of verzorger niet weet waar dit vandaan komt, kun je je vraag voorleggen aan het team IVH in de gemeente Doetinchem. 

Wat is het team Integrale Vroeghulp? 

Het IVH-team bestaat uit allerlei deskundigen op het gebied van kindergedrag en -ontwikkeling. In het team zitten onder andere een kinderarts of jeugdarts, een gedragsdeskundige, een trajectbegeleider en een coördinator. Zij kunnen naar aanleiding van jouw vraag de hulp inroepen van andere deskundigen. Bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut, een psycholoog of logopedist.  

Al deze deskundigen kijken naar je kind vanuit hun eigen vak en hun eigen achtergrond. Wat ze zien bespreken ze daarna met elkaar en met jou. Omdat ze vanuit verschillende richtingen kijken kunnen ze problemen bij je kind snel opsporen.  

Wat doet Integrale Vroeghulp voor jou en je kind? 

Het team kijkt naar je kind en naar wat voor gedrag je kind laat zien. Ze overleggen over wat ze zien en bespreken met jou en met elkaar wat er mis kan zijn. Daarna geven ze je informatie en advies over de mogelijkheden voor je kind. Natuurlijk begeleidt het team je ook bij het vinden van passende oplossingen. Dit doen ze samen met de jeugd- en gezinswerker.  Alles gaat in overleg met jou als ouder of verzorger. 

Wie voert Integrale Vroeghulp uit? 

Integrale Vroeghulp wordt niet uitgevoerd door Buurtplein zelf, maar door MEE Oost. Een begeleider vanuit MEE Oost houdt overzicht over de ondersteuning aan jou en je kind. Er is wel altijd een jeugd- en gezinswerker van Buurtplein betrokken.  

Hoe zit het met mijn privacy? 

Als je je bij Buurtplein aanmeldt voor Integrale Vroeghulp worden je gegevens nog niet vastgelegd. Dat gebeurt pas bij de start van de ondersteuning. We leggen dan een aantal gegevens vast in een dossier: 

 • de naam, het BSN en de geboortedatum van je kind; 

 • de namen van de ouders en/of verzorgers; 

 • adres en woonplaats; 

 • en de contactgegevens van de ouders en/of verzorgers (e-mailadres en telefoonnummer). 

Als de ondersteuning eenmaal loopt, leggen we ook het teamadvies over je kind vast in het dossier. Gegevens die we hebben verzameld tijdens de intake worden niet vastgelegd. 

Hoe meld ik me aan voor IVH? 

Voor ondersteuning vanuit Integrale Vroeghulp heb je geen verwijzing nodig van een arts. Je kunt je kind zelf aanmelden voor IVH. Dat kan op de volgende manieren: 

 • bij Buurtplein, via het Contactformulier Buurtplein; 

 • samen met het consultatiebureau (Yunio); 

 • via de kinder- of peuteropvang; 

 • via school; 

 • of via de kinderarts. 

Meer informatie over Integrale Vroeghulp 

Wil je meer weten over IVH? Je vindt hier meer informatie: 

 • de landelijke website van Integrale Vroeghulp; 

 • MEE Oost;

 • Flyer Integrale vroeghulp.