Integrale Vroeghulp is er voor kinderen van 0 tot 7 jaar, bij vragen over de ontwikkeling of het gedrag.

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?

Maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind, maar weet je niet precies wat er aan de hand is? Dan kun je je vragen stellen bij het team van Integrale Vroeghulp. Dit is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met daarin onder andere een kinderarts of jeugdarts, een gedragsdeskundige, een trajectbegeleider en een coördinator. Afhankelijk van de vraag kunnen ook andere specialisten worden betrokken, zoals: een kinderfysiotherapeut, een psycholoog en een logopedist.  

Door de verschillende achtergronden zijn de deskundigen in staat om problemen in de ontwikkeling van je kind zo vroeg mogelijk op te sporen. Zij geven je vervolgens informatie en advies over de mogelijkheden voor je kind. Uiteraard begeleidt het team je ook, in samenwerking met de jeugd- en gezinswerker, bij het vinden van een passende voorziening. Alles gebeurt in overleg met jou als ouder of verzorger.  

Voor een traject Integrale Vroeghulp heb je géén verwijzing nodig van een arts. Je kan je kind zelf aanmelden, maar kan dit ook via of samen met het consultatiebureau (Yunio), kinder-/ peuteropvang, school, kinderarts of jeugd- en gezinswerker.

Wie voert het traject Integrale Vroeghulp uit?

MEE Samen voert in opdracht van Buurtplein trajecten Integrale Vroeghulp uit. Bij elk traject is een trajectbegeleider vanuit MEE en een jeugd- en gezinswerker vanuit Buurtplein betrokken.  

Bij de start van het traject legt Buurtplein een aantal gegevens vast in een dossier.  

Dit zijn: 

  • Naam, BSN en geboortedatum van jouw kind
  • Naam beide ouders/verzorgers
  • Adres en woonplaats
  • Contactgegevens beide ouders/verzorgers (e-mailadres en telefoonnummer)  

Het teamadvies dat opgesteld wordt naar aanleiding van het traject Integrale Vroeghulp, wordt vastgelegd. Alle gegevens die verzameld zijn tijdens de intakeperiode worden niet vastgelegd. 

Website

Meer informatie over Integrale Vroeghulp vind je op de landelijke website(externe link).