11 maart 2019

Om de juiste hulp of dienst te kunnen leveren, is het meestal nodig om jouw (persoons)gegevens vast te leggen. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, geboortedatum of e-mailadres, maar ook informatie over bijvoorbeeld jouw thuissituatie of financiën. Buurtplein gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Op deze pagina lees je hierover meer.

Waarom leggen we gegevens vast?

We leggen je (persoons)gegevens vast omdat dit noodzakelijk is om je goed te kunnen helpen of ondersteunen. Om bijvoorbeeld de voortgang van de ondersteuning bij te houden, is het belangrijk om vast te leggen wat we hebben gedaan en afgesproken. Ook is het vastleggen van gegevens handig wanneer een andere collega binnen onze organisatie de dienstverlening over moet nemen.Dit kan bijvoorbeeld als we denken dat een collega met een andere functie je beter kan helpen, bij ziekte etc.

Welke gegevens leggen we vast?

Welke gegevens we vastleggen hangt af van het soort dienst of ondersteuning dat we bieden. De belangrijkste persoonsgegevens die we vastleggen zijn in elk geval naam, adres en contactgegevens. Soms moeten we ook jouw Burgerservicenummer vastleggen. Daarnaast leggen we vast hoe we je ondersteunen of helpen, denk bijvoorbeeld aan het gezinsplan.

Waar leggen we gegevens vast?

In geval van een ondersteuningstraject leggen we deze gegevens vast in een digitaal dossier. Alle dossiers worden opgeslagen in een beveiligd computersysteem. Je hebt het recht om jouw eigen dossier in te zien: via jouw contactpersoon kun je een kopie van het dossier opvragen door dit formulier in te vullen. Als je het nodig vindt om aanvullingen in jouw dossier te doen of je zaken wil laten verwijderen, dan kan dat. Dit kun je aangeven bij je contactpersoon. Jouw dossier wordt tenminste 5 jaar door ons bewaard. In sommige gevallen verplicht wetgeving ons om dossiers langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om jeugdhulp. Dossiers zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders, en ook binnen de organisatie is de toegang tot dossiers afgeschermd zodat niet iedereen erin kan kijken.

Wanneer delen we gegevens?

Soms is het nodig om bij anderen gegevens over jouw situatie op te vragen, of jouw gegevens met anderen te delen. Dit doen we alleen in overleg. In sommige gevallen (medische gegevens) vragen we je een verklaring te ondertekenen. Soms moeten we een uitzondering maken en moeten we gegevens vastleggen of delen zonder dat we dit hebben overlegd met jou. Bijvoorbeeld wanneer jij of een ander in een ernstige situatie verkeert en er dringend hulp of bescherming nodig is, die alleen snel geregeld kan worden door bepaalde gegevens te delen. In zulke gevallen maken we altijd een zorgvuldige afweging, en we stellen je op de hoogte wanneer dit het geval is. Daarnaast kan het zo zijn dat binnen de organisatie bepaalde gegevens tussen collega’s gedeeld worden, bijvoorbeeld om te overleggen wat de beste aanpak in jouw situatie is.

Bijzondere situaties

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers gebonden aan een meldcode waarin ze verplicht worden om signalen te bespreken en zo nodig te melden bij Veilig Thuis

Daarnaast kunnen medewerkers signalen over jeugdigen melden in de zogenaamde Verwijsindex Achterhoek.

Professionals van andere instellingen en organisaties kunnen daar ook signalen in zetten. Door de melding weten hulpverleners sneller of een kind of jongere al bekend is bij een collega. De persoonsgegevens worden geregistreerd, maar de registratie bevat geen inhoudelijke informatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy? Klik dan hier voor onze privacyverklaring. 

Klacht indienen over je privacy?

Wij doen er alles aan om je privacy goed te beschermen. Ben je niet tevreden over de manier waarop Buurtplein met je gegevens omgaat? Dan kun je contact opnemen met de (onafhankelijke) functionaris gegevensbescherming mevrouw Anne-Marie Nas.

Ook kun je een klacht indienen over de manier waarop wij met je privacy omgaan. Daarvoor kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van Buurtplein. Zie hiervoor het klachtenformulier

Onze functionaris gegevensbescherming (FG):
Anne-Marie Nas
E: fg@doetinchem.nl
T: (0314) 377377

Meer informatie

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.