De jeugd- en gezinswerker is er voor je als je een vraag hebt over opvoeden of opgroeien.

De jeugd- en gezinswerker:

  • is er voor alle vragen over opvoeden, opgroeien, licht en zwaar
  • ondersteunt ouders en kinderen en jongeren bij alle levensgebieden (opvoeden, financiën, relaties, huisvesting, participatie, etc)
  • kijkt naar een veilige opvoedsituatie voor kinderen in hun gezin en gaat bij signalen hierover in gesprek met ouders
  • kan zelf specialistische hulp inzetten en hierover afspraken maken met zorgaanbieders
  • is aanspreekpunt voor ouders en betrokken hulpverleners en zorgt voor samenwerking met ouders en andere betrokken hulpverleners.

Voor wie

  • Ouders / verzorgers, kinderen en jongeren;
  • De jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt, zorgaanbieders, huisartsen, etc. De jeugd- en gezinswerker zoekt pas contact met deze partijen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Waar

De jeugd- en gezinswerker werkt vanuit de wijk, in het buurtteam van Buurtplein. Ook kun je de jeugd- en gezinswerker tegenkomen op de basisschool en bij activiteiten in de wijk.

Hoe

Als je ondersteuning wil van de jeugd- en gezinswerker neem dan contact op met Buurtplein. Vul het Contactformulier Buurtplein in of bel (0314) 341919.

Jeugd- en gezinswerker op school

Aan elke basisschool in de gemeente Doetinchem is een aanspreekpunt / jeugd- en gezinswerker gekoppeld. Als je moeilijk de zorgen met elkaar kunt bespreken dan kan de jeugd- en gezinswerker soms helpen. De jeugd- en gezinswerkers sluiten standaard aan bij het ondersteuningsteam overleg op school. De jeugd- en gezinswerker kan altijd meedenken bij het vinden van de juiste oplossing.

Integrale vroeghulp

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind, maar weet je niet precies wat er aan de hand is? Dan kun je terecht bij Integrale vroeghulp