Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien, dan is de jeugd- en gezinswerker er voor je. De jeugd- en gezinswerker: 

  • Ondersteunt je gezin en/of alle leden van jouw gezin (ouders, kind/jongere) op alle levensgebieden (opvoeden, financiën, relaties, huisvesting, participatie, etc.).
  • Kijkt naar een veilige opvoedsituatie voor kinderen in hun gezin en gaat bij signalen hierover in gesprek met ouders/verzorgers.
  • Als het nodig is kan de jeugd- en gezinswerker ook specialistische zorg die onder de Jeugdwet valt inzetten.
  • Is aanspreekpunt voor je gezin en betrokken hulpverleners en zorgt voor samenwerking met andere betrokken hulpverleners. 

Voor wie

  • Ouders/ verzorgers, kinderen en jongeren;
  • De jeugd- en gezinswerker werkt samen met de school, het consultatiebureau, organisaties in de buurt, zorgaanbieders, huisartsen, etc. De jeugd- en gezinswerker zoekt pas contact met deze partijen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Waar

De jeugd- en gezinswerker werkt vanuit de wijk, vanuit het gebiedsteam (Noord, Oost en Zuid) van Buurtplein. Daarnaast kan je de jeugd- en gezinswerker tegenkomen op de basisschool en bij activiteiten in de wijk

De jeugd- en gezinswerker werkt vanuit de wijk, in het buurtteam van Buurtplein. Ook kun je de jeugd- en gezinswerker tegenkomen op de basisschool en bij activiteiten in de wijk.

Hoe

Als je ondersteuning wil van de jeugd- en gezinswerker neem dan contact op met Buurtplein. Vul het Contactformulier Buurtplein(externe link) in of bel (0314) 341919.

Jeugd- en gezinswerker op school

Aan elke basisschool in de gemeente Doetinchem is een jeugd- en gezinswerker als contactpersoon verbonden. Als je moeilijk de zorgen met elkaar kunt bespreken dan kan de jeugd- en gezinswerker soms helpen. De jeugd- en gezinswerkers sluiten (op verzoek) aan bij het ondersteuningsteam overleg op school. De jeugd- en gezinswerker kan altijd meedenken bij het vinden van de juiste oplossing. 

Integrale vroeghulp

Maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind (0-7 jaar), maar weet je niet precies wat er aan de hand is? Dan kun je terecht bij Integrale vroeghulp