Voor wie

De buurtcoach is het aanspreekpunt voor mensen van 18 jaar en ouder die ondersteuning nodig hebben of voor mensen die zich zorgen maken over hun familie of iemand in hun omgeving.  

Iedereen heeft wel eens momenten dat het wat minder goed gaat. Familie, vrienden en buren kunnen je dan vaak helpen. Soms heb je toch een steuntje nodig omdat je geen passende oplossing vindt. Je kunt dan aankloppen bij de buurtcoaches in je wijk. De buurtcoach luistert, gaat naast je staan, denkt mee en helpt je vooruit zodat jij je weer sterker voelt en kunt meedoen in de samenleving. 

De buurtcoach kan ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in de buurt of bewonersinitiatieven ondersteunen. Hij wijst je ook de weg als je je wilt inzetten voor (activiteiten in) de wijk. 

Hoe werkt de buurtcoach?

De buurtcoach luistert allereerst naar je vraag. Welke vragen of zorgen heb je? Wat gaat wel goed, wat zijn je kwaliteiten?  Daarvoor gebruikt de buurtcoach Wat Telt, een aantal vragen over wat wel en niet goed gaat in jouw leven en welke leefgebieden voor jouw belangrijk zijn. De buurtcoach bekijkt daarna samen met jou en je netwerk wat je nodig hebt om verder te kunnen met je vraag.  

Je stelt vervolgens samen een plan op. Met ondersteuning van de buurtcoach bedenk je praktische oplossingen die bij jou en jouw situatie passen. Daarbij kijken jullie eerst naar wat je zelf kunt doen. Welke mensen in je omgeving kun je misschien vragen om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, die je kunt inschakelen? En als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvan in gang gezet via de buurtcoach. 

Soms blijkt dat ondersteuning door de buurtcoach en anderen uit je omgeving niet voldoende is. In dat geval kan de buurtcoach een specialist inschakelen die verder kan helpen.  

De buurtcoach bewaakt zolang dat nodig is samen met jou of de instanties om je heen goed samen werken. Zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In geval van een ondersteuningstraject legt de buurtcoach gegevens vast in een digitaal dossier. Dit wordt opgeslagen in een beveiligd computersysteem. Zie privacy voor meer informatie over jouw privacy.

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn buurtcoaches gebonden aan een meldcode waarin ze verplicht worden om signalen te bespreken en zo nodig te melden bij Veilig Thuis. Daarnaast kunnen buurtcoaches signalen over jeugdigen melden in de zogenaamde Multisignaal Verwijsindex. Professionals van andere instellingen en organisaties kunnen daar ook signalen in zetten. Door de melding weten hulpverleners sneller of een kind of jongere al bekend is bij een collega. De persoonsgegevens worden geregistreerd, maar de registratie bevat geen inhoudelijke informatie.

Waar

De buurtcoach werkt in de gemeente Doetinchem vanuit drie gebiedsteams. Deze teams vind je in de verschillende wijkcentra

Hoe

Als je ondersteuning wil van de buurtcoach, neem dan contact op met Buurtplein. Vul het Contactformulier Buurtplein(externe link) in of bel (0314) 341919.