De buurtcoach is het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben. De buurtcoach bevordert de sociale binding in de wijk en pakt samen met inwoners hun vragen aan. Buurtplein werkt in de gemeente Doetinchem vanuit drie gebiedsteams. Deze teams vind je in de verschillende wijkcentra in de gemeente.

Voor statushouders hebben we flyers ontwikkeld die vertellen over het werk van de buurtcoach in het Arabisch en Tigrinya.

Hoe werkt een buurtcoach?

De buurtcoach luistert allereerst naar je vraag. Maak je je ergens zorgen over? Samen bespreek je welke vragen of zorgen er zijn. De buurtcoach bekijkt samen met jou wat je nodig hebt om verder te kunnen met je vraag.

Om dit mogelijk te maken, stel je samen met de buurtcoach een plan op. Hierin schrijven jullie praktische oplossingen. Deze oplossingen moeten wel bij je passen. Daarbij kijken jullie eerst naar wat je zelf kunt doen. Welke mensen in je omgeving kun je misschien vragen om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, die je kunt inschakelen? En als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvan in gang gezet.

Eén aanspreekpunt

Soms blijkt dat ondersteuning door de buurtcoach en anderen uit je omgeving niet voldoende is. In dat geval kan de buurtcoach een specialist inschakelen die verder kan helpen. Maar de buurtcoach blijft altijd je aanspreekpunt.
De buurtcoach bewaakt samen met jou of de instanties goed samen werken. Zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De buurtcoach wijst je ook de weg als je je wilt inzetten voor (activiteiten in) de wijk.