Gaat het even wat minder goed met je? Of maak je je zorgen over iemand in je familie, een van je vrienden of iemand bij jou in de buurt? Als je 18 jaar of ouder bent kan een buurtcoach van Buurtplein je helpen.  

Voor wie is de buurtcoach?  

De buurtcoach is er voor je als je als een steuntje in de rug nodig hebt. Dat kan zijn omdat het even wat minder goed met je gaat, maar ook omdat  je je zorgen maakt om een familielid, vriend of iemand die bij je in de buurt woont. We luisteren naar je, steunen je, denken met je mee en helpen je om je weer sterker te voelen.  

Ze staan ook voor je klaar als je een leuke activiteit wil organiseren in je buurt zoals een buurtbarbecue of een bingoavond. Wil je wel meehelpen tijdens een activiteit, maar hem niet zelf organiseren? Ook dan kan de buurtcoach je helpen door je in contact te brengen met de juiste buurman of buurvrouw.  

Vragen die je kunt stellen aan de buurtcoach  

  • Ik voel me somber, wat kan ik doen om me beter te voelen?   
  • Ik woon nog niet zo lang in deze buurt en ken nog niet zo veel mensen. Hoe kan ik meer mensen leren kennen in de buurt?  
  • Mijn goede vriendin drinkt veel, daar maak ik me zorgen om. Kan ik iets doen om haar te helpen?  
  • Mijn buurman  is erg eenzaam sinds zijn vrouw is overleden. Kan ik iets voor hem doen?  
  • Ik wil graag een buurtbarbecue organiseren, maar weet niet waar ik moet beginnen. Wie kan ik om hulp vragen?   
  • En veel meer.  

Wat doet de buurtcoach?  

  • We luisteren naar je vragen en zorgen.  
  • We vragen je wat er wél goed gaat in je leven, wat je belangrijk vindt en wat je kwaliteiten zijn. Hier gebruiken we het vragenformulier Wat Telt voor. 
  • We kijken samen met jou welke hulp je nodig hebt en wie jou kan helpen. Samen stellen we een plan op en bedenken we geschikte oplossingen. Heb je bijvoorbeeld vrienden, familieleden of buren die je om hulp kunt vragen? Of is er een buurtvereniging waar je je bij aan kunt sluiten?  
  • Komen we er samen niet uit en heb je professionele hulp of hulpmiddelen nodig? Dan kan de buurtcoach dit voor je aanvragen.   

Wat gebeurt er als ik meer hulp nodig heb?  

Soms is de hulp van de buurtcoach en andere mensen uit je omgeving niet genoeg. In dat geval kunnen we je in contact brengen met een specialist die je verder kan helpen. Dat kan een psycholoog zijn, maar bijvoorbeeld ook een opruimcoach of iemand met verstand van verslavingen. Als er verschillende organisaties samenwerken om jou te helpen zorgt de buurtcoach ervoor dat alle organisaties goed met elkaar samenwerken. Zo weet je waar je aan toe bent.  

Hoe zit het met mijn privacy? 

Krijg je hulp van de buurtcoach? Dan worden je gegevens opgeslagen in het computersysteem van Buurtplein. Ons computersysteem is goed beveiligd zodat niemand zomaar bij jouw informatie kan. Wil je meer weten? Lees hoe we omgaan met je privacy.

Wat gebeurt er bij huiselijk geweld of kindermishandeling?  

Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling moet de buurtcoach daarover praten met de betrokken partners en/of het gezin. Als de situatie niet veilig is, dan zijn we verplicht om een melding te maken bij ‘Veilig Thuis’

Ook kan de buurtcoach een melding maken in de ‘MULTIsignaal Verwijsindex’. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin verschillende hulpverleners en organisaties aan kunnen geven dat zij een kind of jongere helpen. De MULTIsignaal Verwijsindex is goed beveiligd. Hulpverleners kunnen alleen zien dat een collega een kind of jongere helpt. Wat er precies speelt en welke hulp er wordt gegeven is niet zichtbaar.  

Waar vind je de buurtcoach?  

De buurtcoaches werken vanuit de wijkcentra, vanuit drie gebiedsteams: Noord, Oost en Zuid. 

Hoe vraag ik ondersteuning aan?  

Wil je ondersteuning van een buurtcoach? Neem dan contact op met Buurtplein. We helpen je graag!  

Contact opnemen kan zo:  

Wanneer we je vraag ontvangen, nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor een gesprek.  

Soms blijkt dat ondersteuning door de buurtcoach en anderen uit je omgeving niet voldoende is. In dat geval kan de buurtcoach een specialist inschakelen die verder kan helpen.  

De buurtcoach bewaakt zolang dat nodig is samen met jou of de instanties om je heen goed samen werken. Zodat je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In geval van een ondersteuningstraject legt de buurtcoach gegevens vast in een digitaal dossier. Dit wordt opgeslagen in een beveiligd computersysteem. Zie privacy voor meer informatie over jouw privacy.

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn buurtcoaches gebonden aan een meldcode waarin ze verplicht worden om signalen te bespreken en zo nodig te melden bij Veilig Thuis. Daarnaast kunnen buurtcoaches signalen over jeugdigen melden in de zogenaamde Multisignaal Verwijsindex. Professionals van andere instellingen en organisaties kunnen daar ook signalen in zetten. Door de melding weten hulpverleners sneller of een kind of jongere al bekend is bij een collega. De persoonsgegevens worden geregistreerd, maar de registratie bevat geen inhoudelijke informatie.

Waar

De buurtcoach werkt in de gemeente Doetinchem vanuit drie gebiedsteams. Deze teams vind je in de verschillende wijkcentra

Hoe

Als je ondersteuning wil van de buurtcoach, neem dan contact op met Buurtplein. Vul het Contactformulier Buurtplein in of bel (0314) 341919.