Jeugdhulp is ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun verzorgers. De nadruk ligt hierbij op opgroeien en opvoeden. Het doel van jeugdhulp is dat kinderen en jongeren zonder ernstige problemen kunnen opgroeien, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. Bij jeugdhulp kunt je denken aan onder andere:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedingsondersteuning binnen gezinnen
  • (Geestelijke) gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Specialistische jeugdzorg
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Jeugdreclassering

Jeugdhulp wordt in eerste instantie thuis uitgevoerd, met steun van familie en vrienden. Ook eventuele professionele hulpverleners sluiten zoveel mogelijk thuis aan. Als het niet anders kan bieden we hulp op een andere woonplek, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een woonvoorziening.

De rol van de gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen en jongeren binnen de gemeente. De medewerkers van Buurtplein adviseren jeugdigen en hun verzorgers over de best passende hulp en zorgen indien nodig dat jeugdigen de juiste professionele hulp krijgen. Voor ondersteuning, hulp en zorg op grond van de Jeugdwet hoeft je geen eigen bijdrage te betalen.

Wet passend onderwijs

Volgens de Wet passend onderwijs moeten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar reguliere scholen kunnen gaan, dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld met extra hulp in de klas of begeleiding op school. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.

Jeugdhulp aanvragen

Je kunt op meerdere manieren jeugdhulp aanvragen voor je kind of je gezin. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Een melding doen bij Buurtplein. Dit kan direct via het Contactformulier Buurtplein.
  • Contact opnemen met de buurtcoach in je wijk. Dit kan telefonisch via tel: 0314-341919. Je kunt ook binnenlopen bij een wijkcentrum.
  • Een afspraak maken bij je huisarts.

Als je een melding doet bij Buurtplein, neemt een medewerker van Buurtplein contact met je op. Er wordt gekeken wat precies de hulpvraag van je kind of je gezin is en wat mogelijke oplossingen zijn. Als de hulpvraag niet op eigen kracht opgelost kan worden, kan er een indicatie voor jeugdhulp worden afgegeven. Je ontvangt dan een beschikking met daarin het soort jeugdhulp en de hoogte en duur van de hulp die je kind of je gezin krijgt.

Wanneer je een vraag hebt of ondersteuning zoekt bij opvoeden en opgroeien, krijg je te maken met de jeugd-en gezinswerker. Wie dat is en wat je van hem of haar mag verwachten lees je op de pagina jeugd-en gezinswerker.

Privacy

Hoe zit het met mijn privacy? Jeugdconnect heeft een handige app voor jongeren, ouders & verzorgers en professionals. Wil je weten wat wel en niet mag? Zoek het op in deze app