Jeugdhulp

Jeugdhulp uit de Jeugdwet is ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. De nadruk ligt hierbij op opgroeien en opvoeden. Het doel van jeugdhulp is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. Na het 18e jaar wordt jeugdhulp soms langer doorgezet. Dit noemen we verlengde jeugdhulp en kan tot maximaal 23 jaar. 

Jeugdhulp wordt in eerste instantie thuis uitgevoerd, met steun van familie en vrienden. Ook eventuele professionele hulpverleners sluiten zoveel mogelijk thuis aan. Als het niet anders kan wordt hulp op een andere (woon)plek geboden, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een woonvoorziening. 

Soorten jeugdhulp: 

 • Ondersteuning bij de opvoeding
 • Begeleiding in het dagelijks leven
 • Begeleiding in een groep (zoals dagbesteding)
 • Logeren
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • Behandeling
 • Pleegzorg
 • Gezinshuiszorg
 • Verblijf groep
 • (Vrijwillig) gesloten jeugdhulp 

De rol van de gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen en jongeren binnen de gemeente. De medewerkers van Buurtplein adviseren jeugdigen en hun ouders/verzorgers over de best passende hulp en zorgen indien nodig dat jeugdigen de juiste professionele hulp krijgen.  

Voor ondersteuning, hulp en zorg op grond van de Jeugdwet hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Jeugdhulp aanvragen

Je kunt op meerdere manieren jeugdhulp aanvragen voor je kind of je gezin:

 • Een melding doen bij Buurtplein. Dit kan direct via het Contactformulier Buurtplein.
 • Contact opnemen met een jeugd- en gezinswerker. Dit kan telefonisch via 0314-341919. Dagelijks heeft een jeugd- en gezinswerker bureaudienst.
 • Je kunt binnenlopen bij een wijkcentrum. 

Als je een melding doet bij Buurtplein, neemt een jeugd- en gezinswerker contact met je op. Er wordt gekeken wat precies de hulpvraag van je kind of je gezin is en wat mogelijke oplossingen zijn. In eerste instantie wordt gekeken wat jullie zelf kunnen, met behulp van familie en vrienden of met behulp van algemene of voorliggende voorzieningen. Als de hulpvraag niet op deze manier opgelost kan worden, kan er een indicatie voor jeugdhulp worden afgegeven. Je ontvangt dan een beschikkingsbrief met daarin het soort jeugdhulp, welke zorgaanbieder dit gaat doen en hoelang de hulp duurt.

Jeugd- en gezinswerker

Wanneer je een vraag hebt of ondersteuning zoekt bij opvoeden en opgroeien, krijg je te maken met de jeugd- en gezinswerker. Wie dat is en wat je van hem of haar mag verwachten lees je op de pagina jeugd-en gezinswerker.

Privacy

Hoe zit het met mijn privacy? Jeugdconnect heeft een handige app voor jongeren, ouders/verzorgers en professionals. Wil je weten wat wel en niet mag? Zoek het op in deze app