Wanneer je een melding voor ondersteuning doet bij Buurtplein, gaan we samen in gesprek over je hulpvraag. Het gesprek kan bij je thuis zijn, bij Buurtplein of telefonisch. Je voert het gesprek met een buurtcoach, jeugd- en gezinswerker of een WMO-consulent. Je leest op deze pagina waar het gesprek over gaat en hoe je je kunt voorbereiden. 

Waarover gaat het gesprek? 

Het doel van het gesprek is kijken wat je hulpvraag is en hoe je vraag opgelost kan worden. De medewerker van Buurtplein kan de volgende zaken met je bespreken: 

  • Wat is je situatie? Wat kan je zelf en wat niet? 

  • Kun je hulp vragen aan iemand in je omgeving? Bijvoorbeeld familie, vrienden of buren? 

  • Kun je gebruik maken van een algemene voorliggende voorziening? 

  • Zijn er andere oplossingen voor je hulpvraag? 

Het gesprek duurt maximaal 1,5 uur, maar vaak korter. 

Hoe bereid ik me voor op het gesprek? 

Je hoeft je geen zorgen te maken over het gesprek. Zenuwachtig zijn is niet nodig. Je gaat tenslotte samen met de Buurtplein-medewerker zoeken naar een oplossing voor je hulpvraag. Je kunt je wel voorbereiden op het gesprek. Dat kan op deze manieren: 

  • Denk eens na over wat er niet goed loopt in je leven. Wat voor ondersteuning zou je graag willen? 

  • Je kunt iemand vragen om met jou bij het gesprek te zijn. Vraag bijvoorbeeld een familielid, begeleider of iemand anders die je vertrouwt. Je kan ook gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Het kan handig zijn om iemand te vragen om bij het gesprek aan te sluiten, want twee mensen horen tenslotte meer dan één. Je kunt na het gesprek ook met die persoon napraten.  

Mag ik het gesprek opnemen? 

Soms willen mensen het gesprek opnemen. Dat is mogelijk. Let wel op: je mag alleen geluidsopnames maken. Filmopnames maken is niet toegestaan: je mag het gesprek dus niet met een camera filmen. Voor het maken van geluidsopnames gelden de volgende spelregels:  

  • Je hebt van tevoren duidelijk gemaakt dat je een geluidsopname van het gesprek wil maken. 

  • Je geeft Buurtplein een kopie van de geluidsopname als wij dat wensen. 

  • Je mag niet knippen of plakken in de geluidsopname, tenzij je ons hiervan op de hoogte stelt.  

  • Je verstrekt de geluidsopnamen niet aan derden zonder de toestemming van Buurtplein. Ook mag je de geluidsopnamen zonder onze toestemming niet openbaar maken.  

Wat gebeurt er na het gesprek? 

Na het gesprek ontvang je een ondersteuningsplan over wat er besproken is. Als je hulpvraag niet opgelost kan worden met hulp van je netwerk of algemene voorzieningen, kan het zijn dat je een indicatie voor jeugdhulp of WMO-ondersteuning krijgt.  

In dat geval dat gaat de jeugd- en gezinswerker of WMO-consulent onderzoek doen naar de voor jou best passende hulp. Je ontvangt dan een beschikkingsbrief met daarin het soort hulp, welke zorgaanbieder dit gaat doen en hoelang de hulp duurt.  

Hoe vraag ik een gesprek voor ondersteuning aan? 

Wil je een gesprek voor ondersteuning? Of heb je andere vragen over het gesprek? Neem dan contact op. 

Contact opnemen kan zo: 

Wanneer we je vraag ontvangen, nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor een gesprek.