Wanneer je een melding voor ondersteuning doet bij Buurtplein, gaan wij met je in gesprek. Dit gesprek kan bij je thuis plaatsvinden, op Buurtplein of telefonisch. Je voert dit gesprek met een buurtcoach uit je wijk. Het doel van dit gesprek is in kaart brengen wat precies je hulpvraag is en wat voor jou de beste ondersteuning is.

De gemeente kijkt naar aanleiding van je melding wie jou het beste kan helpen. Een buurtcoach uit je wijk neemt dan contact met je op om te kijken of een gesprek nodig is. Soms kan een hulpvraag al snel op een andere manier worden opgelost. Als er een gesprek nodig is, wordt dit met je ingepland.

Waarover gaat het gesprek?

Tijdens het gesprek wordt je situatie in kaart gebracht, waarbij je samen met de buurtcoach nadenkt over mogelijke oplossingen. Je ontvangt na het gesprek een verslag over wat er besproken is. In het geval dat je ondersteuning nodig hebt vanuit ons, gaat de buurtcoach onderzoek doen naar de best passende hulp voor jou.

Voorbereiding op het gesprek

Je hoeft je niet zenuwachtig te maken over het gesprek. Het is tenslotte de bedoeling dat je samen met de buurtcoach tot oplossingen komt. Wel kun je je voorbereiden op het gesprek. Dat kan op de volgende manieren:

  • Nadenken over wat er niet goed loopt in je leven en wat voor ondersteuning je graag zou willen.
  • Je kunt iemand vragen om met jou bij het gesprek te zijn, bijvoorbeeld een familielid, begeleider of iemand anders waar je vertrouwen in hebt. Twee mensen horen tenslotte meer dan één. Je kunt dan na het gesprek ook met die persoon napraten.

Mag ik het gesprek opnemen?

Het komt voor dat mensen het gesprek willen opnemen. Dit is mogelijk. Let op: je mag alleen geluidsopnames maken. Het is niet toegestaan om het gesprek met een camera te filmen (dus een filmopname te maken). Voor het maken van geluidsopnames gelden de volgende spelregels:

  • Je hebt van tevoren aan de buurtcoach duidelijk gemaakt dat je een geluidsopname van het gesprek wilt maken.
  • Je verstrekt aan Buurtplein een kopie van de geluidsopname als wij dat wensen.
  • Je mag niet knippen of plakken in de geluidsopname, tenzij je ons hiervan op de hoogte stelt. 
  • Je verstrekt zonder onze toestemming de geluidsopnamen niet aan derden. Ook mag je de geluidsopnamen zonder onze toestemming niet openbaar maken.

Buurtplein vindt het belangrijk dat je de zorg en ondersteuning krijgt, die je nodig hebt. Daarom gaan wij met jou in gesprek. Daaraan zijn geen kosten verbonden.