Wanneer je een melding voor ondersteuning doet bij Buurtplein, gaan wij met je in gesprek. Dit gesprek kan bij je thuis plaatsvinden, bij Buurtplein of telefonisch. Je voert dit gesprek met een jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat precies je hulpvraag is en wat mogelijke oplossingen zijn. De jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent gaat met jou in gesprek over wat je zelf kan, wat je kan met behulp van familie en vrienden of van algemene of voorliggende voorzieningen. Als de hulpvraag niet op deze manier opgelost kan worden, kan er een indicatie voor jeugdhulp of Wmo worden afgegeven. Je ontvangt dan een beschikkingsbrief met daarin het soort hulp, welke zorgaanbieder dit gaat doen en hoelang de hulp duurt. 

Waarover gaat het gesprek?

Tijdens het gesprek wordt je situatie in kaart gebracht, waarbij je samen met de jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent nadenkt over mogelijke oplossingen. Je ontvangt na het gesprek een ondersteuningsplan over wat er besproken is. In het geval dat je ondersteuning nodig hebt vanuit de Jeugdwet of Wmo, gaat de jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent onderzoek doen naar de voor jou best passende hulp.

Voorbereiding op het gesprek

Je hoeft je niet zenuwachtig te maken over het gesprek. Het is tenslotte de bedoeling dat je samen met de jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent tot oplossingen komt. Wel kun je je voorbereiden op het gesprek. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Nadenken over wat er niet goed loopt in je leven en wat voor ondersteuning je graag zou willen.
  • Je kunt iemand vragen om met jou bij het gesprek te zijn, bijvoorbeeld een familielid, begeleider, iemand anders waar je vertrouwen in hebt, of je kan gebruik maken van cliëntondersteuning. Twee mensen horen tenslotte meer dan één. Je kunt dan na het gesprek ook met die persoon napraten. 

Mag ik het gesprek opnemen?

Het komt voor dat mensen het gesprek willen opnemen. Dit is mogelijk. Let op: je mag alleen geluidsopnames maken. Het is niet toegestaan om het gesprek met een camera te filmen (dus een filmopname te maken). Voor het maken van geluidsopnames gelden de volgende spelregels: 

  • Je hebt van tevoren duidelijk gemaakt dat je een geluidsopname van het gesprek wil maken.
  • Je verstrekt aan Buurtplein een kopie van de geluidsopname als wij dat wensen.
  • Je mag niet knippen of plakken in de geluidsopname, tenzij je ons hiervan op de hoogte stelt. 
  • Je verstrekt zonder onze toestemming de geluidsopnamen niet aan derden. Ook mag je de geluidsopnamen zonder onze toestemming niet openbaar maken. 

Buurtplein vindt het belangrijk dat je de zorg en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Daarom gaan wij met jou in gesprek. Daaraan zijn geen kosten verbonden.