Onafhankelijk en gratis

Heb je vragen op het gebied van zorg, welzijn, werk, wonen of onderwijs? Om een oplossing te vinden die in jouw situatie past, kun je een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en algemene ondersteuning. Denk hierbij aan ondersteuning bij gesprekken wanneer je ondersteuning hebt aangevraagd, bij het in gesprek gaan met een zorgverlener, bij vragen over de Wet langdurige zorg (Wlz) en het indienen van een bezwaar. 

Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gratis. Cliëntondersteuning wordt in de gemeente Doetinchem geboden door verschillende partijen. Je leest hieronder welke dat zijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Algemeen door MEE Samen

Vind je het prettig als iemand met je meegaat naar een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, Buurtplein of zorgaanbieder? Lijkt het je fijn dat er iemand met je meedenkt of helpt alles op een rijtje te zetten? Als inwoner van de gemeente Doetinchem kun je gratis onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen van MEE Samen. Ook kun je ondersteuning krijgen bij het indienen van een bezwaar en beroep en bij het indienen van een aanvraag bij het CIZ voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De ondersteuning is gratis. 

Kijk voor meer informatie over MEE Samen op de website of neem contact op via het telefoonnummer: 088 - 633 0633 of e-mailadres: info@meesamen.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon in de Jeugdzorg door AKJ

Het AKJ richt zich vooral op ouders en jongeren en hun relatie met zorgaanbieders en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De vertrouwenspersoon wordt meestal pas benaderd als er al hulp is en daar vragen, problemen of klachten over ontstaan. Het AKJ ondersteunt je bij het bespreekbaar maken daarvan en om helderheid in de kwestie te krijgen.

Kijk voor meer informatie over AKJ op de website of neem contact op via het telefoonnummer: 088 555 1000 of het e-mailadres: info@akj.nl

Cliëntondersteuning door Sociaal raadslieden bij Buurtplein

Sociaal Raadsliedenwerk is een dienst van Buurtplein. We bieden ondersteuning bij bezwaar over onder andere werk en inkomen, bijzondere bijstand en belastingzaken. We leggen uit hoe regels en procedures in jouw situatie worden toegepast en we bespreken welke rechten en plichten je hebt. We kunnen helpen met het schrijven van een brief, klacht of we kunnen bemiddelen in een conflict met een instantie. Als het nodig is, verwijzen we je door naar een advocaat of een andere specialist.

Meer informatie over Sociaal Raadslieden lees je hier. Of kom langs tijdens Buurtplein Inloop. Ook kun je bellen met het algemene telefoonnummer van Buurtplein (0314) 341919 of mailen naar: srw@buurtplein.nl