De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Soms is het nodig een maatwerkvoorziening aan te vragen, maar hoe gaat dat in zijn werk?