Persoons Gebonden Budget

Het persoonsgebonden budget (afgekort: pgb) is geld dat je van je zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning mee in te kopen. Zo houd je zelf de regie op jouw hulp en voorzieningen. 

Een pgb is alleen mogelijk voor een maatwerkvoorziening. Wanneer jij of je kind een indicatie krijgt voor een maatwerkvoorziening, dan kan dit in natura zijn (waarbij de zorgaanbieder door de gemeente betaald wordt) of in de vorm van een pgb. Je kunt het budget onder andere gebruiken om ondersteuning thuis, ondersteuning buitenshuis of jeugdhulp voor je kind mee te betalen. Je kunt een PGB ook gebruiken om een hulpmiddel of voorziening te kopen, bijvoorbeeld een rolstoel of een vervoersvoorziening.

Bij een pgb voor ondersteuning krijg je een budget van de gemeente. (Het tarief van het pgb kun je hier vinden.) Dit budget wordt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bewaard. Je moet zelf de ondersteuning inkopen en afspraken maken met de zorgverlener. Vervolgens betaalt de SVB de zorgverleners. Bij een pgb ben je zelf verantwoordelijk voor de bijbehorende administratie en het behouden van de kwaliteit en continuïteit van jouw zorg. 

Hoe kan ik een PGB aanvragen?

Om een aanvraag voor een pgb te kunnen doen, doe je allereerst een melding voor een maatwerkvoorziening. Dit kan door het invullen van het contactformulier.

Vervolgens neemt een medewerker van Buurtplein contact met je op om een gesprek te plannen. Deze medewerker (jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent) gaat onderzoek doen naar jouw hulpvraag en de best passende oplossing voor deze hulpvraag. Wanneer je een indicatie krijgt voor een maatwerkvoorziening jeugdhulp of Wmo dan kun je aangeven dat je de zorg zelf wilt inkopen via een pgb. Je doorloopt dan de volgende stappen: 

Stap 1: invullen van een ondersteunings- en budgetplan

Heb je (of heeft je kind) een maatwerkvoorziening nodig? En wil je de ondersteuning via een pgb inkopen? Dan vragen we je om een ondersteunings- en budgetplan in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst heeft de volgende voordelen: 

 • Vooraf wordt al duidelijk wat de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden van een pgb zijn. Zo kun je een goede afweging maken of je deze taken kunt en wilt uitvoeren.
 • De gemeente weet wat je wilt bereiken met de zorg die je wilt inkopen.
 • De gemeente kan toetsen of de hulp die je wilt inkopen van goede kwaliteit is.
 • De gemeente kan inschatten of je in staat bent om de taken en verantwoordelijkheden die bij het pgb horen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het beheren van het budget.

Het ingevulde plan stuur je terug naar de jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent waar je contact mee hebt.  

Stap 2: beoordeling van het ondersteunings- en budgetplan

De jeugd- en gezinswerker of Wmo-consulent laat je weten of het ondersteunings- en budgetplan juist is ingevuld. Zijn er bijzonderheden? Dan kun je deze nog verder toelichten.

Stap 3: het besluit

Je ontvangt een beschikkingsbrief waarin je aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Stap 4: het budget

De gemeente stuurt je gegevens naar de SVB. De SVB zet vervolgens het budget voor je klaar. Krijg je voor het eerst een PGB? Dan neemt de SVB contact met je op.

Stap 5: de zorgovereenkomst

Je ontvangt een brief van de SVB met een zorgovereenkomst. Deze overeenkomst moet je invullen. In de zorgovereenkomst staan de praktische en financiële afspraken die je maakt met je zorgverlener. Samen met hem of haar vul je de zorgovereenkomst in. Je ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt deze naar de SVB. Je zorgovereenkomst wordt eerst door de SVB en vervolgens door de gemeente gecontroleerd. Meer informatie over het invullen van de zorgovereenkomst kun je vinden op de website van de SVB

Stap 6: brief van de SVB

Is de zorgovereenkomst door zowel de SVB als de gemeente goedgekeurd? Dan ontvang je een brief van de SVB. In deze brief staat dat je kunt starten met het inkopen vanuit je pgb. Is de zorgovereenkomst nog niet goedgekeurd? Dan neemt de SVB of de gemeente contact met je op.

Wat kost het?

Als je gebruikmaakt van een hulpmiddel of een voorziening volgens de Wmo betaal je een eigen bijdrage. Meer informatie lees je bij eigen bijdrage of vraag het een medewerker van Buurtplein.

Voor welke taken ben je zelf verantwoordelijk bij een PGB?

 • Het goedkeuren van facturen en deze doorsturen naar de SVB.
 • Het doorgeven van veranderingen aan de SVB. Bijvoorbeeld als je zorgverlener ziek is of je zorgovereenkomst verandert.
 • Het zorgen voor een eventuele verlenging, wijziging of stopzetting van het pgb.
 • Het bijhouden van een administratie waarin je kopieën van alle belangrijke documenten bewaart. Bijvoorbeeld de beschikking, het ondersteunings- en budgetplan, de zorgovereenkomst en de facturen van je zorgverlener. 
 • Het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld met de zorgverlener overleggen als de zorg niet goed verloopt.
 • Het zoeken naar vervanging van de zorgverlener bij ziekte of vakantie.
 • Het aansturen van je zorgverlener. 

Je mag ook iemand anders vragen deze taken voor je uit te voeren. Bijvoorbeeld een familielid, curator, bewindvoerder of mentor. Deze taken mogen in beginsel niet door iemand worden uitgevoerd die op enige wijze verbonden is aan je zorgverlener. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een pgb? 

Je kunt in aanmerking komen voor een pgb als je een indicatie hebt voor een maatwerkvoorziening. Hiervoor moet je wel in staat zijn bovenstaande taken uit te (laten) voeren. Wij toetsen of je hiertoe in staat bent aan de hand van het invullen van het ondersteunings- en budgetplan, door het checken van de 10 punten pgb-vaardigheid en de pgb-test van Per Saldo. 

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een pgb? 

 • Als je niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.
 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld het vermogen om je zorgverlener aan te sturen en het vermogen om administratie bij te houden en een budget te kunnen beheren). Je kunt nog steeds in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Maar alleen als de gemeente je zorg inkoopt. Dan ontvang je Zorg in Natura (ZIN). 
 • Als de door jou gekozen zorgverlener niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Je kunt de zorg dan nog wel via een pgb inkopen. Maar dan van een andere zorgverlener, die wel aan de eisen voldoet. 

Problemen met de uitbetaling van je pgb? 

Heb je problemen met de uitbetaling van jouw pgb door de Sociale Verzekeringsbank? Dan kun je hulp vragen bij Buurtplein of direct contact opnemen met de SVB

Meer informatie over pgb en wat daarbij komt kijken? 

Kijk op de website van Per Saldo