Het persoonsgebonden budget (afgekort: PGB) is geld dat je van je zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning mee in te kopen. Zo houd je zelf de regie op jouw hulp en voorzieningen.

Een PGB is alleen mogelijk voor een maatwerkvoorziening. Wanneer jij of je kind een indicatie krijgt voor een maatwerkvoorziening, dan kan dit in natura zijn of in de vorm van een PGB. Je kunt het budget onder andere gebruiken om ondersteuning thuis, ondersteuning buitenshuis of jeugdhulp voor je kind mee te betalen. Je kunt een PGB ook gebruiken om een hulpmiddel of voorziening te kopen, bijvoorbeeld een rolstoel of een vervoersvoorziening.

Bij een PGB voor ondersteuning krijg je een budget van de gemeente. Dit budget wordt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bewaard. Je moet zelf de ondersteuning inkopen en afspraken maken met de zorgverlener. Vervolgens betaalt de SVB de zorgverleners. Bij een PGB ben je zelf verantwoordelijk voor de bijbehorende administratie en het behouden van de kwaliteit en continuïteit van jouw zorg.

Aanvragen

Om een aanvraag voor een PGB te kunnen doen, doe je allereerst een melding voor een maatwerkvoorziening. Dit kan met onderstaand formulier:

Contactformulier Buurtplein

Vervolgens neemt een medewerker van Buurtplein contact met je op om een gesprek te plannen. Wanneer je een indicatie krijgt voor een Maatwerkvoorziening dan kun je aangeven dat je de zorg zelf wilt inkopen via een PGB. Je doorloopt dan de volgende stappen:

Stap 1: invullen van een ondersteunings- en budgetplan

Heb je (of heeft je kind) een maatwerkvoorziening nodig? En wil je de ondersteuning via een PGB inkopen? Dan word gevraagd een zorg- en budgetplan in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst heeft de volgende voordelen:

 • Vooraf wordt al duidelijk wat de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden van een PGB zijn. Zo kun je een goede afweging maken of je deze taken kunt en wilt uitvoeren.
 • De gemeente weet wat je wilt bereiken met de zorg die u wilt inkopen.
 • De gemeente kan toetsen of de hulp die je wilt inkopen van goede kwaliteit is.
 • De gemeente kan inschatten of je in staat bent om de taken en verantwoordelijkheden die bij het PGB horen uit te voeren.

Hier zie je hoe het ondersteunings- en budgetplan eruit ziet. Het ingevulde plan stuur je op naar het adres dat op het formulier staat. Vermeld ook de naam van de medewerker die met jou Het Gesprek gevoerd heeft.

Stap 2: beoordeling van het ondersteunings- en budgetplan

De gemeente laat je weten of het ondersteunings- en budgetplan juist is ingevuld. Zijn er bijzonderheden? Dan kun je deze nog verder toelichten.

Stap 3: het besluit van de gemeente

Je ontvangt een beschikking van de gemeente waarin je aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Word je aanvraag goedgekeurd? Dan staat in de beschikking onder andere waar je het PGB voor krijgt, het uurtarief, de hoogte van het PGB en de periode waarin je PGB geldig is.

Stap 4: het budget

De gemeente stuurt je gegevens naar de SVB. De SVB zet vervolgens het budget voor je klaar. Krijg je voor het eerst een PGB? Dan neemt de SVB contact met je op.

Stap 5: de zorgovereenkomst

Je ontvangt een brief van de SVB met een zorgovereenkomst. Deze overeenkomst moet je invullen. In de zorgovereenkomst staan de praktische en financiële afspraken die je maakt met je zorgverlener. Samen met hem of haar vul je de zorgovereenkomst in. Je ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt deze naar de SVB. Je zorgovereenkomst wordt eerst door de SVB en vervolgens door de gemeente gecontroleerd. Meer informatie over het invullen van de zorgovereenkomst kun je vinden op de website van de SVB.

Stap 6: brief van de SVB

Is de zorgovereenkomst door zowel de SVB als de gemeente goedgekeurd? Dan ontvang je een brief van de SVB. In deze brief staat dat je kunt starten met het inkopen vanuit je PGB. Is de zorgovereenkomst nog niet goedgekeurd? Dan neemt de SVB of de gemeente contact met je op.

Wat kost het?

Voor een PGB betaal je een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is maximaal €17,50 per vier weken en hangt af van de hoogte van je PGB, de samenstelling van je huishouden, je leeftijd en of je al een eigen bijdrage betaalt voor andere Wmo-voorzieningen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

Heb je een PGB voor ondersteuning voor jeugdhulp? Dan geldt er geen eigen bijdrage.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kun je kijken op de pagina over de eigen bijdrage.

Voor welke taken ben ik zelf verantwoordelijk bij een PGB?

 • Het goedkeuren van facturen en deze doorsturen naar de SVB.
 • Het doorgeven van veranderingen aan de SVB. Bijvoorbeeld als je zorgverlener ziek is of je zorgovereenkomst verandert.
 • Het zorgen voor een eventuele verlenging, wijziging of stopzetting van het PGB.
 • Het bijhouden van een administratie waarin je kopieën van alle belangrijke documenten bewaart. Bijvoorbeeld de beschikking, het ondersteunings- en budgetplan, de zorgovereenkomst en de facturen van je zorgverlener.
 • Het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld met de zorgverlener overleggen als de zorg niet goed verloopt.
 • Het zoeken naar vervanging van de zorgverlener bij ziekte of vakantie.
 • Het aansturen van je zorgverlener.

Je mag ook iemand anders vragen deze taken voor je uit te voeren. Bijvoorbeeld een familielid, curator, bewindvoerder of mentor. Deze taken mogen in beginsel niet door iemand worden uitgevoerd die op enige wijze verbonden is aan je zorgverlener.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een PGB?

Je kunt in aanmerking komen voor een PGB als je een indicatie hebt voor een maatwerkvoorziening. Hiervoor moet je wel in staat zijn bovenstaande taken uit te (laten) voeren. Wij toetsen of je hiertoe in staat bent.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een PGB?

 • Als je niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.
 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld het vermogen om je zorgverlener aan te sturen). Je kunt nog steeds in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Maar alleen als de gemeente je zorg inkoopt. Dan ontvang je Zorg in Natura (ZIN).
 • Als de door jou gekozen zorgverlener niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Je kunt de zorg dan nog wel via een PGB inkopen. Maar dan van een andere zorgverlener, die wel aan de eisen voldoet.

Problemen met de uitbetaling van je PGB?

Heb je problemen met de uitbetaling van jouw PGB door de Sociale Verzekeringsbank? Dan kun je hulp vragen bij Buurtplein of direct contact opnemen met de SVB.