Er is beslag gelegd

De regels rondom het leggen van beslag zijn gewijzigd. We leggen je hieronder uit wat de veranderingen zijn.

Wanneer en waarom wordt beslag gelegd?

Met beslaglegging kunnen personen, bedrijven of instanties jou dwingen om openstaande rekeningen alsnog te betalen. Dit doen ze door eerst naar de rechter te gaan voor een vonnis of dwangbevel. 

Alleen een deurwaarder kan beslag leggen. En ook alleen als hij via het bedrijf, de instantie of persoon waar jij een schuld hebt, een vonnis van de rechter of een dwangbevel heeft gekregen. Dat is niet gewijzigd. 

Er zijn verschillende soorten van beslag leggen:

Beslag op inkomen

Als de deurwaarder beslag legt op loon of uitkering, wordt dit bekend bij de werkgever. Het is verstandig om op tijd jouw werkgever in te lichten over de situatie. Een werkgever kan ook meedenken in een oplossing. 

Bij het leggen van loonbeslag moet de deurwaarder altijd rekening houden met jouw vaste lasten. Er moet voor jou een bedrag overblijven waarmee je de belangrijkste vaste lasten kan betalen en geld hebt voor boodschappen. Dat noemen ze de beslagvrije voet.

Krijg jij een inkomen uit bijstand, of is jouw inkomen gelijk of lager dan wat je in de bijstand ontvangt? Dan is jouw beslagvrije voet, dus het bedrag dat je minimaal mag houden, 95% van jouw netto inkomen, inclusief vakantiegeld

Voor mensen met een midden of hoger inkomen wordt er rekening gehouden met een maximum bedrag waar beslag op mag worden gelegd. Op de website van schuldeninfo(externe link) vind je meer informatie hierover.

Vanaf 1 januari 2021 is het dus niet meer nodig om de deurwaarder op de hoogte te brengen van je inkomsten en uitgaven. Jouw beslagvrije voet wordt aan je gemeld door de deurwaarder nadat er beslag is gelegd op jouw inkomen. De deurwaarder meldt dit via een bericht dat je per post of per mail wordt gestuurd.

Dit is de 'modelmededeling beslagvrije voet'. In deze modelmededeling staan de gegevens die gebruikt zijn om de beslagvrije voet te berekenen en de contactgegevens van de deurwaarder. Als jouw gegevens in de modelmededeling niet kloppen, geef je dit direct aan bij de deurwaarder. Je geeft dan zelf de juiste gegevens door.

Onze Sociaal Raadslieden kunnen je helpen bij vragen over de beslagvrije voet. Op https://www.uwbeslagvrijevoet.nl(externe link) vind je meer informatie over de nieuwe beslagvrije voet.

Beslag op inboedel

Per 1 oktober 2020 zijn de regels voor beslag op je inboedel gewijzigd. De deurwaarder mag géén beslag meer leggen op jouw inboedel, als duidelijk is dat de kosten om beslag te leggen hoger zijn dan wat jouw inboedel kan opleveren. Want dan zou jouw schuld alleen maar hoger kunnen worden omdat er nog meer kosten worden gemaakt.

De deurwaarder mag het beslag niet meer gebruiken om jou onder druk te zetten om de schuld te betalen. Hij mag natuurlijk nog wel beslag leggen als de verkoop van jouw bezittingen veel geld op kan leveren. En je hiermee jouw schuld of een groot deel daarvan kunt betalen.

De regels van beslag waren niet meer van deze tijd en zijn daarom aangepast. Er waren al een aantal zaken waar de deurwaarder geen beslag op mocht leggen, maar de lijst is nu verder uitgebreid. Denk hierbij aan zaken als kleding, toiletartikelen, computer(s), studieboeken, trouwringen, katten, honden of andere huisdieren. Er zijn uitzonderingen. Beslag op bijvoorbeeld dure kunststukken of dure sieraden blijft gewoon mogelijk.

Ga je samenwonen met iemand die schulden heeft? Zorg dan dat het voor de deurwaarder duidelijk is wat van wie is. Dat kan bijvoorbeeld door aankoopbewijzen te bewaren of een lijst met jouw bezittingen op de stellen bij een notaris.

Let op! Krijg je een brief van de deurwaarder, neem dan altijd contact op met de deurwaarder of vraag de buurtcoach of de Sociaal Raadslieden om contact op te nemen met de deurwaarder.

Beslag op auto’s en aanhangers

Een aantal beslagregels maken het makkelijker voor de deurwaarder. Voor het leggen van beslag op auto’s en aanhangwagens is het per 1 april 2021 niet meer nodig dat de deurwaarder de auto of aanhangwagen gezien heeft. Hij kan vanaf zijn kantoorstoel via het kentekenregister van het RDW kijken of iemand een auto op zijn naam heeft staan. Het heeft dus geen zin om vóór het leggen van beslag je auto snel op naam van iemand anders te zetten. De deurwaarder weet al welke voertuigen op jouw naam staan.

Soms is de waarde van de auto zo laag dat de schulden er niet van kunnen worden betaald. Als de schuld door het leggen van het beslag alleen maar groter wordt, is het leggen van beslag niet meer toegestaan. Een gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op.

Bankbeslag 

Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op dat moment op de rekening staat. Niet eventuele latere stortingen. Deze vorm kan erg vervelend zijn, omdat ook het spaargeld op de spaarrekeningen onder het beslag valt. Als de deurwaarder beslag legt op een en/of-rekening valt het hele bedrag op de rekening onder het beslag. Ook als er maar 1 persoon een schuld heeft bij de deurwaarder.

Gelukkig moet er wel rekening gehouden worden met het beslagvrije bedrag. Dit is een bedrag dat niet mag worden overgemaakt naar de deurwaarder.

Beslag op toeslagen

Er mag géén beslag op de toeslagen worden gelegd. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

  • De zorgverzekeraar kan beslag op de zorgtoeslag leggen, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Let op: dit geldt niet voor schulden op de aanvullende verzekering.
  • De verhuurder kan beslag op de huurtoeslag leggen bij een huurschuld.
  • Een kinderopvangorganisatie kan beslag op de kinderopvangtoeslag leggen bij een schuld aan de kinderopvang.

Stress

Iedere vorm van beslaglegging is vervelend en kan voor enorm veel spanning en stress zorgen. De buurtcoach kan je helpen om de financiële problemen op te lossen en beslaglegging te voorkomen. 

Let op! Ligt er beslag op je inkomen en verrekent de Belastingdienst jouw toeslagen? Neem dan direct contact op met de deurwaarder of de sociaal raadslieden.

Heb je na het lezen van de tekst nog vragen? Neem dan gerust contact op met Sociaal Raadslieden

Ons advies is altijd gratis.