Het is belangrijk dat je weet welke schulden je precies hebt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de schulddienstverlening. 

Wanneer je betalingsafspraken gaat maken met schuldeisers is het erg belangrijk dat je precies weet welke schuldeisers je allemaal hebt. Maak je met de ene schuldeiser een afspraak waardoor je geen ruimte meer hebt om met de volgende schuldeiser een afspraak te maken, dan kan dat erg lastig worden.

Maak zelf een lijstje van de schulden die je hebt en noteer daarbij de volgende zaken:

  • Wie zijn de schuldeisers? Hoe heet het incassobureau of de deurwaarder? En wie was de schuldeiser die de opdracht gegeven heeft aan het incassobureau of de deurwaarder?
  • Wat is het dossiernummer? Hoe kan ik de schuldeiser bereiken?
  • Wat is de hoogte van de openstaande rekening of schuld?
  • Wanneer is de schuld ontstaan?

Vind je het lastig om deze lijst zelf te maken? Een buurtcoach kan je hierbij helpen. Ook een vrijwilliger van Financiële Ondersteuning kan helpen het lijstje compleet te maken.

Kijk ook eens op de website: https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/. Deze website kan jou een eind op weg helpen.

Handig: hoe maak ik een huishoudboekje?

Misschien is het een goed idee om je inkomsten- en uitgaven inzichtelijk te maken.

Kijk op de pagina Hoe maak ik een huishoudboekje? voor een handig stappenplan.

Een regeling treffen met een schuldeiser

Als je een schuld of rekening niet (volledig) kan betalen, dan kan je een afspraak maken met de schuldeiser om de rekening in gedeeltes te betalen. Zo'n afspraak heet een regeling (betalingsregeling).

Een schuldeiser wil het liefst dat de schuld of rekening zo snel mogelijk betaald wordt. Hierdoor zal de schuldeiser je misschien het gevoel geven dat hij je onder druk zet. Dat kan erg vervelend zijn. Zeker wanneer je dan afspraken maakt die je niet kan nakomen. Wanneer je een afspraak met de schuldeiser niet kan nakomen, zorgt dat voor wantrouwen bij de schuldeiser.

Belangrijk is dus om alleen een betalingsafspraak te maken die je iedere maand kan nakomen. Om deze afspraak goed te maken heb je inzicht nodig in wat je maximaal kan uitgeven aan het betalen van de regeling per maand. Daarvoor moet je precies weten wat je inkomen is en welke rekeningen je moet betalen. Maak eerst een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Vind je dat lastig, vraag dan een buurtcoach om je hierbij te helpen.

Als de betalingsregeling te hoog is en je daardoor niet alle rekeningen kunt betalen, dan ontstaan er misschien meer schulden. Dit is een onwenselijke situatie en zorgt ervoor dat je financiële problemen groter worden.

Op www.zelfjeschuldenregelen.nl staan tips en voorbeeldbrieven. Deze helpen je om het zelf op te lossen.

Incassobureau en deurwaarder

Wanneer je een rekening niet betaalt, krijg je eerst een aantal aanmaningen van de schuldeiser. Als je daar niet op reageert, dan kan een incassobureau worden ingeschakeld. De oorspronkelijke schuldeiser kan ook een deurwaarder vragen om de schuld te innen. 

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int. Dit doet het bedrijf in opdracht van een schuldeiser. Voor jou betekent dit, dat het contact vanaf nu via het incassobureau loopt en niet meer rechtstreeks met de schuldeiser. Voor zijn werkzaamheden brengt het incassobureau (forse) kosten in rekening. Deze moet je betalen boven op de reeds bestaande schuld. 

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder kan ook schulden innen in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan echter verder dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld:

  • Een dagvaarding uitbrengen, gerechtelijke stappen ondernemen;
  • Beslag leggen, bijvoorbeeld boedel-, bank- of loonbeslag. Of beslag op bijvoorbeeld zorgtoeslag;
  • Een woning ontruimen.

Verschil tussen incassobureaus en deurwaarders

Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen beslag leggen op jouw loon. Een deurwaarder kan dit wel. Als je niet reageert op brieven van een incassobureau, dan zullen zij uiteindelijk een deurwaarder moeten inschakelen om je tot betalen te dwingen. Veel incassobureaus hebben echter zelf ook deurwaarders in dienst. 

Wat te doen met een brief van het incassobureau of deurwaarder?

Het is altijd verstandig te reageren op een brief van een incassobureau of een deurwaarder. Als je het niet eens bent met de rekening, omdat je al betaald hebt of bijvoorbeeld nooit besteld hebt, laat dit dan zo snel mogelijk weten.  

Heb je al contact met de afdeling Financiële Ondersteuning van gemeente Doetinchem (BvFO), dan kunnen zij je adviseren hoe je het beste kan reageren.

In andere gevallen: neem contact op met het incassobureau of deurwaarder om een afbetalingsregeling af te spreken. Zorg er altijd voor dat je de betalingsregeling kunt nakomen. Eerst moeten je rekeningen (vaste lasten) betaald zijn. Dit om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. De buurtcoach kan je hierbij helpen!

Op www.zelfjeschuldenregelen.nl vind je meer informatie en voorbeeldbrieven.  

Eigen bedrijf en schulden

Ben jij ondernemer en gaat het financieel niet (meer) zo goed? De laatste jaren melden zich steeds vaker ondernemers die financieel klem zitten. In Doetinchem zijn er een aantal plekken waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Bureau Financiële Dienstverlening bij Buurtplein is het expertisecentrum op het gebied van schulden binnen de gemeente. Zij kunnen je advies geven.

Daarnaast kun je in aanmerking komen voor de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) van Laborijn. Deze regeling is er om zowel startende als gevestigde ondernemers te ondersteunen. 

Je kunt bij Laborijn een aanvraag indienen. Als je aan de voorwaarden voldoet, bestaat deze ondersteuning uit:

  • Begeleiding voor of na de start van een bedrijf
  • Bijstand in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud of
  • Bijstand in de vorm van een bedrijfskrediet. 

Vul het vragenformulier Bijstand en ondernemen in en bepaal zelf of je mogelijk in aanmerking komt voor de Bbz-regeling. Wanneer je in aanmerking lijkt te komen voor de Bbz-regeling, kun je aan het einde van de vragenlijst jouw gegevens invullen. De Bbz-consulent van Laborijn neemt dan contact met je op om jouw persoonlijke situatie met je te bespreken. 
Als je niet in aanmerking komt voor de Bbz-regeling, hebt je na het invullen van het vragenformulier een advies gekregen wat jouw volgende stap kan zijn.

Lukt het niet om het digitale vragenformulier in te vullen, neem dan contact op met Laborijn zodat zij je verder kunnen helpen.