Ieder huishouden moet gemeentelijke belasting betalen. Daarvoor krijg je jaarlijks een aanslagbiljet. De volgende belastingaanslagen kunnen op je aanslagbiljet voorkomen:

  • afvalstoffenheffing
  • baatbelasting
  • hondenbelasting
  • onroerendezaakbelasting
  • reclamebelasting
  • reinigingsrechten
  • rioolheffing
  • begraven of cremeren

Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. 

De gemeente werkt hiervoor samen met het Inlichtingenbureau. Dit bureau beoordeelt van iedereen die in het vorige jaar toestemming voor automatische toetsing heeft gegeven, of men ook in het volgende jaar volledige kwijtschelding krijgt. Krijg je weer volledige kwijtschelding? Dan lees je dat op de belastingaanslag. Op de belastingaanslag staat dan vermeld: KWS (kwijtschelding).

Niet automatische kwijtschelding

Krijg je geen automatische kwijtschelding? Of wil je voor het eerst kwijtschelding aanvragen?
Dan kun je de kwijtschelding op twee manieren aanvragen:
- Je vult het antwoordkaartje in dat bij de belastingaanslag is meegestuurd
- Je gaat naar de site www.doetinchem.nl(externe link). Je moet wel een Digid-code hebben. 

Wanneer kom je in aanmerking voor kwijtschelding?

Als je de belastingaanslag(en) moeilijk kunt betalen, dan kun je een verzoek om kwijtschelding indienen. Kwijtschelding kun je alleen
krijgen voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelastingen.

Op de website van de gemeente Doetinchem(externe link) lees je precies wanneer je voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kwijtschelding?

De vrijwilligers van het Formulieren Café helpen je graag!

 

Heb je vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?

Dan kun je bellen met telefoonnummer 0314 - 377 377. Je kunt ook langskomen in de gemeentewinkel. Kijk op de website van gemeente Doetinchem(externe link) voor de openingstijden.