Als je gaat scheiden, blijf je samen de ouders van je kinderen. Er moet vaak veel geregeld worden en dan is het fijn dat kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding.

Reactie van je kind op de scheiding

Als je kind hoort dat je gaat scheiden, kan het schrikken, boos, bang of verdrietig worden. Sommige kinderen voelen zich schuldig en zijn bang dat het aan hen ligt. Heel jonge kinderen begrijpen niet veel van de scheiding, maar kunnen wel last hebben van ruzies en/of stress.

Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kind(eren). Soms gaan kinderen zich lastig gedragen, soms worden ze juist heel stil. Een scheiding lucht bij kinderen ook wel eens op, bijvoorbeeld omdat er dan geen ruzies in huis meer zijn. Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen tegenover anderen.

Beide verantwoordelijk

Als ouders blijf je beide verantwoordelijk voor de opvoeding, maar tegelijkertijd zijn jullie bezig met afstand nemen van elkaar. Het is dan soms moeilijk om op één lijn met elkaar te blijven, terwijl het belangrijk is dat jullie kinderen niet betrokken worden in jullie problemen. Als dit voor jullie lastig is en merkt dat dit voor je kinderen moeilijk is, dan is het goed om contact op te nemen met een buurtcoach.

Hulp voor je kind na (echt)scheiding

Kinderen hebben tijdens en na een scheiding steun en uitleg nodig. Meestal lukt dit met hun eigen netwerk, maar soms helpt dit niet voldoende. De buurtcoach kan je tips en adviezen geven hoe je jouw kind hierbij kan ondersteunen. Ook kan de buurtcoach in gesprek gaan met je kind en een luisterend oor bieden, zodat je kind zich kan uiten. Dit helpt om de scheiding een plek te geven. Buurtplein organiseert twee keer per jaar de KIGO, een gratis spel- en praatgroep voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar met gescheiden ouders. 

Tips voor ouders

  • Zoek een manier om niet meer als partner met elkaar te praten, maar als ouders van je kind.
  • Maak geen ruzie met je ex-partner op het moment dat je kind in de buurt is.
  • Vertel je kind geen negatieve dingen over je ex-partner.
  • Als je het moeilijk hebt, zal je kind je misschien proberen te helpen. Zorg ervoor dat je voldoende steun hebt bij anderen, zodat je kind zich zo min mogelijk zorgen hoeft te maken.
  • Ga je kind niet uithoren over je ex-partner en laat hem of haar ook geen dingen doorgeven.
  • De KIGO geeft je kind praktische handvatten en leert het beter om te gaan met de scheiding.

Scheiden is lijden: dek aan de kinderen

Een scheiding vanuit het perspectief van kinderen