Er zijn veel kinderen die problemen ervaren op school. Ze raken overprikkeld in een drukke klas, worden gepest, nemen emoties of stress van andere kinderen over of vinden lastig aansluiting bij de lesstof of het leertempo. Wat ook voorkomt is dat het op school best goed gaat en het kind zich aanpast aan de klas, maar dan ’s avonds thuis overstuur raakt en duidelijk moet ontladen. 

Ouders & school 

Ouders vinden het soms lastig om hierover in contact te komen met de school. De leraar heeft bijvoorbeeld een andere kijk op de situatie of heeft het gewoon veel te druk om echt aandacht te kunnen geven. Hierdoor kunnen ouders zich onmachtig en gefrustreerd voelen omdat ze zich niet gehoord voelen en geen oplossing voor de klachten van hun kind kunnen vinden. 

Aan de andere kant ervaart school soms ook dat ze de zorgen onvoldoende kunnen delen met ouders. Een probleem komt zelden alleen voor. Vaak is er meer aan de hand als kinderen spijbelen, slechte cijfers halen, moe zijn, geen zin hebben om naar school te gaan of gepest worden. Problemen op school en thuis vragen om een gezamenlijke aanpak. 

Aan elke basisschool in de gemeente Doetinchem is een jeugd- en gezinswerker als contactpersoon gekoppeld. Als je moeilijk de zorgen met elkaar kunt bespreken dan kan de jeugd- en gezinswerker soms helpen. De jeugd- en gezinswerkers sluiten (op verzoek) aan bij het ondersteuningsteam overleg op school. De jeugd- en gezinswerker kan altijd meedenken bij het vinden van de juiste oplossing.