Veel kinderen ervaren problemen op school. Ze vinden de lesstof bijvoorbeeld lastig, worden gepest of raken overprikkeld door de drukte in de klas. Als jouw kind ook problemen heeft op school, kun je terecht bij de jeugd- en gezinswerker van Buurtplein. Aan elke basisschool in de gemeente Doetinchem is een jeugd- en gezinswerker gekoppeld. Samen kun je de zorgen over je kind bespreken en zoeken naar oplossingen. 

Voor wie is de jeugd- en gezinswerker op school? 

De jeugd- en gezinswerker ondersteunt je kind en jou als ouder of verzorger bij alle problemen die kunnen voorkomen op school. Voorbeelden zijn: 

  • als je kind overprikkeld raakt in de klas;

  • als je kind emoties of stress van andere kinderen overneemt; 

  • als je kind het leertempo niet goed kan bijhouden; 

  • als je kind zich op school goed aanpast aan de klas, maar ‘s avonds thuis overstuur raakt en moet ontladen. 

Als ouder of verzorger kan het lastig zijn om dit soort problemen te bespreken met de leerkracht. De leraar kan bijvoorbeeld een andere kijk op de situatie hebben of heeft het te druk om er echt aandacht aan te geven. Ouders en verzorgers kunnen hierdoor het gevoel krijgen dat ze niet gehoord worden en kunnen hierdoor gefrustreerd raken.  

Aan de andere kant ervaart de school soms ook dat ze de zorgen over een kind niet genoeg kunnen delen met ouders of verzorgers. Problemen zoals slechte cijfers, moeheid of spijbelen wijzen er vaak op dat er meer aan de hand is. Er is dan een gezamenlijke aanpak nodig, waarin ouders en school op één lijn zitten. 

Wat doet de jeugd- en gezinswerker op school? 

De jeugd- en gezinswerker luistert naar je verhaal en kijkt mee naar de hulpvraag van jou en je kind. Jullie kunnen het samen hebben over de situatie op school en de jeugd- en gezinswerker helpt je met praktische adviezen. Op verzoek kan de jeugd- en gezinswerker ook aansluiten bij het ondersteuningsteamoverleg op school. Ook als je moeilijk kunt praten met de leerkracht van je kind, dan kan de jeugd- en gezinswerker bij de gesprekken aansluiten.  

Wil je meer weten over wat de jeugd- en gezinswerkers van Buurtplein doen? Dat lees je hier.  

Hoe meld ik me voor ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker? 

Je kunt de jeugd- en gezinswerker op de basisschool van je kind altijd aanspreken. Je kunt je ook op de volgende manieren melden: 

Wanneer we je vraag ontvangen, neemt de jeugd- en gezinswerker zo snel mogelijk contact met je op voor een gesprek.