De Garant Verzorgd polis is een collectieve zorgverzekering van Menzis speciaal voor bewoners van gemeente Doetinchem met een laag inkomen. 

De GarantVerzorgd vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Uit de aanvullende verzekering krijg je een extra vergoeding voor onder andere brillen, hoortoestellen, tandartskosten en de eigen bijdrage WMO.

GarantVerzorgd bestaat uit:

 • Basisverzekering
 • Aanvullende verzekering
 • Tandartsverzekering

Waarom kiezen voor de GarantVerzorgd?

 • Je krijgt een korting van 6% op de basisverzekering.
 • Je krijgt 9 % korting op de premie van de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
 • Je krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo.
 • Gemeente Doetinchem draagt financieel bij aan jouw verplichte eigen risico als je deze volledig verbruikt.
 • Gemeente Doetinchem betaalt voor jou een deel van de premie wanneer je pakket 3 afsluit (GarantVerzorgd 3).
 • Menzis accepteert je altijd, ook bij een mindere gezondheid.

Een hoger inkomen en hoge zorgkosten?

De GarantVerzorgd kan hier ook van betekenis zijn. Maar alleen de GarantVerzorgd 3. Deze polis is speciaal ontwikkeld om het wegvallen van de regelingen Wtcg en CER op te vangen. Deze dekt bij uitstek hoge zorgkosten. Omdat je een hoger inkomen hebt, betaal je de volledige premie. Je profiteert dan wel van:

 • Een uitgebreide dekking.
 • Het verplichte eigen risico wordt meeverzekerd.
 • Een collectiviteitskorting van 9%.

Met een hoger inkomen kun je geen gebruik maken van GarantVerzorgd 1 en 2.

Kijk op de website(externe link) van de gemeente Doetinchem voor meer informatie over GarantVerzorgd.