Een geslaagde bijeenkomst op woensdag 27 maart 2024 bevestigde de succesvolle samenwerking tussen verschillende partijen in de aanpak van woningvervuiling en hoarding (verzamelstoornis) binnen de gemeente Doetinchem. Sterk vervuilde en overvolle woningen zijn een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Veilig en prettig wonen is dan vaak niet meer mogelijk. Het vroegtijdig in beeld krijgen én oplossen van deze complexe situaties, met passende ondersteuning voor de bewoner, vraagt om een gecoördineerde aanpak en nauwe samenwerking tussen partijen. 

Sité Woondiensten en Buurtplein hebben samen met de gemeente Doetinchem de handen ineengeslagen om deze uitdaging aan te gaan. Hun gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een effectieve aanpak om woningvervuiling en hoarding tegen te gaan en zo bij te dragen aan een veilige en prettige leefomgeving voor alle inwoners van Doetinchem. 

Centraal meldpunt woningvervuiling en hoarding

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het meldpunt woningvervuiling en hoarding. Dit meldpunt zorgt ervoor dat alle signalen op één plek, bij Buurtplein, binnenkomen. Zo krijgen we een beter overzicht van de situatie in de gemeente Doetinchem en kunnen we effectiever hulp bieden aan mensen in een sterk vervuilde of overvolle woning.

Het meldpunt brengt samen met de betrokken partners de situatie in beeld. Aan de hand daarvan wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de situatie weer veilig en leefbaar te maken. En met welke urgentie dit wordt uitgevoerd. Wanneer de situatie weer op orde is, wordt uiteraard ook besproken welke nazorg en/of monitoring nodig is om terugval te voorkomen. 

Samenwerking partners van groot belang

De nauwe samenwerking met diverse partners, zoals BUHA, BvFO, zorgaanbieders, schoonmaakbedrijven en andere professionals, is heel belangrijk voor het succes van de aanpak. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we efficiënter werken en beter inspelen op de behoeften van de bewoner en zijn of haar omgeving.

Hoe melden?

Wanneer je je zorgen maakt over iemand in jouw omgeving, omdat de woning erg vies is of vol staat met spullen, dan kun je contact opnemen met het meldpunt woningvervuiling & hoarding. Dit kan telefonisch via 0314-341919 of door hier een melding te maken.

Meer informatie?

Wil je meer weten over  het meldpunt? Of wil je weten wat het verschil is tussen vervuiling en hoarding en wat de signalen zijn die daar bij horen? Lees dan verder op de pagina 'Meldpunt woningvervuiling en hoarding'