Heb je problemen op het gebied van wonen, welzijn of zorg waardoor je niet zelfstandig kunt meedoen aan de maatschappij en samenleving? Doe dan een melding door het invullen van het contactformulier.

Wat kun je verwachten?

 • Na ontvangst van het contactformulier neemt een medewerker van Buurtplein telefonisch contact met je op.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met jou een afspraak voor een gesprek.
 • Tijdens het gesprek neemt een buurtcoach met jou de melding door en gaat samen met jou op zoek naar oplossingen en mogelijkheden voor het probleem. Eerst wordt met jou besproken welke mogelijkheden en oplossingen jezelf hebt. Of welke mogelijkheden je familie of directe omgeving kunnen bieden om het probleem op te lossen. Soms is het probleem al opgelost met hulp die snel beschikbaar is. Dit noemen we een algemene voorziening.

Voorbeelden van algemene voorzieningen 

 • De Stadskamer
 • De Slangenburg
 • Het formulierencafé
 • Een was- en strijkservice
 • Een boodschappenservice
 • Servicelijn Arriva en Vlinder
 • Een maaltijdenvoorziening 

Maatwerkvoorzienig aanvragen

Wanneer je niet op eigen kracht en/of met behulp van je directe omgeving kunt voorzien in een oplossing én het ook niet lukt via een algemene voorziening, dan kan een maatwerkvoorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp bieden. Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij de medewerker van Buurtplein. Bij een toekenning wordt een indicatie verstrekt.   

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen

 • Een rolstoel
 • Een woonvoorziening
 • Hulp bij het huishouden
 • Een vervoersvoorziening
 • Dagbesteding 

Verandert er iets in je situatie? 

Zijn er veranderingen in je situatie? Is het duidelijk dat deze veranderingen invloed kunnen hebben op de toewijzing van een voorziening? Dan moet je dit laten weten. Geef je nieuwe feiten niet door, dan krijg je misschien ten onrechte een maatwerkvoorziening. De gemeente kan deze onterechte verstrekking geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Maatwerkvoorziening herzien of intrekken? 

De gemeente kan een beslissing over een maatwerkvoorziening herzien of zelfs intrekken als: 

 • Er onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
 • Je niet langer op een maatwerkvoorziening bent aangewezen;
 • Je niet voldoet aan de voorwaarden van de maatwerkvoorziening;
 • Je andere of meer ondersteuning nodig is dan de verstrekte maatwerkvoorziening.
 • De maatwerkvoorziening voor een ander doel gebruik wordt dan waarvoor het bestemd is. 

Wat kost het?

Als je gebruikmaakt van een hulpmiddel of een voorziening volgens de Wmo, dan vragen wij er wat voor terug. Dit is de eigen bijdrage. Meer informatie lees je bij eigen bijdrage of vraag het een medewerker van Buurtplein.