Wij vinden het belangrijk om studenten een plek te geven om ervaring op te doen. Daarom bieden wij stagemogelijkheden op MBO- en op HBO-niveau. Hiervoor zoeken wij actieve en gemotiveerde stagiaires. 

Solliciteren

HBO

Wij hebben jaarlijks stageplaatsen beschikbaar voor stagiaires uit het derde leerjaar. Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar: sollicitaties@buurtplein.nl

Eind april worden er sollicitatiegesprekken gepland voor de septemberroute.
Eind november worden er sollicitatiegesprekken gepland voor de februariroute. 

MBO

MBO-studenten komen vanuit het Graafschapcollege bij Buurtplein stagelopen. Met hen hebben wij een convenant afgesloten. Buurtplein is een erkend leerbedrijf.

Ervaringen van stagiaires

Lees de ervaringen van anderen voordat je zelf het avontuur aangaat. Leuk en informatief!

"Het stagelopen bij Buurtplein heb ik als positief ervaren. In het begin van mijn stage liep ik vooral met de verschillende collega’s mee. Maar geleidelijk aan kreeg ik steeds meer vrijheden om zelf taken/casussen op te pakken. Wat ik vooral erg fijn vond tijdens mijn stage, is de vrijheden die je krijgt om echt te kunnen leren. Je eigen werkplek, account, mobiel, ect. Je leert niet alleen de verschillende beroepstaken, maar ik heb mijzelf ook steeds beter kennen, als professional en ook als persoon. Dit komt vooral doordat er ruimte is om je te ontwikkelen doordat je echt meegenomen wordt in het team. Je mag meelopen als volwaardig beroepskracht met ondersteuning van je stagebegeleider. Als buurtcoach stagiaire heb ik te maken gehad met veel verschillende doelgroepen. Het is leuk en leerzaam om met veel verschillende doelgroepen te werken, vooral als je nog niet precies weet welke doelgroep je interessant vindt. Je leert ook veel verschillende samenwerkingspartners kennen tijdens je stage bij Buurtplein. Daarnaast heb ik ook meegeholpen met collectieve activiteiten. Bijvoorbeeld een oliebollenactie, waarbij buurtbewoners samen oliebollen, hapjes en drankjes maken en uitdelen. Heel mooi om te zien hoe bewoners dit samen doen! Kortom: Bij Buurtplein stagelopen is een hele diverse en leuke stageplek!" - Floortje Sessink, 3e jaars HBO Social Work (uitstroom welzijn)

"Een stage bij Buurtplein is enorm divers. Je voert gesprekken met kinderen, ouders en zorgprofessionals. Je hebt als jeugd- en gezinswerker een centrale positie binnen een gezin. Ouders en kinderen kunnen voor alle vragen op het gebied van opvoeding bij jou terecht. Je voert als stagiair deels regie binnen gezinnen en bent samen met je collega eerste aanspreekpunt voor het gezin en hun netwerk. Bij Buurtplein heb je ook verschillende mogelijkheden om trainingen en bijeenkomsten bij te wonen, zoals bijvoorbeeld een agressietraining of een bijeenkomst van Veilig Thuis. Ik heb bij Buurtplein geleerd regie te voeren, gesprekken te voeren met kinderen en hun ouders, een netwerk van een gezin te versterken, plannen van aanpak te maken en informatie te verzamelen en ordenen. Een stage bij Buurtplein, als jeugd- en gezinswerker, is een echte aanrader!" - Bram Oplaat, 3e jaars HBO Social Work (uitstroom jeugd)

"Ik heb de stage bij Buurtplein als erg positief ervaren. Ik heb de kans gehad om veel diverse werkzaamheden uit te voeren op zowel individueel als collectief vlak. Ook ben ik met veel verschillende soorten ondersteuningsvragen in aanraking gekomen. Hierdoor heb ik kunnen ontdekken wat wel of niet bij mij past. Het werken in teamverband vond ik erg prettig. Doordat ieder teamlid een eigen specialiteit heeft heb ik de kans gekregen om over allerlei onderwerpen kennis op te doen. Ook zien hoe iedereen op eigen wijze gesprekken voert was voor mij erg leerzaam. Het gaf mij een uitstekende basis om in een later stadium zelfstandig gesprekken te voeren. Ik zou iedereen zeker aanraden voor een stage te kiezen bij Buurtplein." - Freek Steenbergen, 3e jaars HBO MWD

"Voor mij was de stage bij Buurtplein een enorme meerwaarde. Ik heb geleerd hoe ik individuele gesprekken kan voeren, hoe ik collectieve activiteiten kan draaien en ook kan opzetten. Ik heb geleerd hoe processen in een team verlopen. Ook heb ik geleerd hoe ik kan helpen in de begeleiding van andere (MBO) stagiaires. Een fulltime stage met zoveel diversiteit zorgde ervoor dat ik enorm veel heb geleerd dit jaar. Een stage die ik zo weer over zou doen en ik vind het dan ook jammer om hier weg te gaan. Deze stage is een aanrader voor iedereen die wat wil leren over individueel werk, groepswerk, teamprocessen, collectief werk en over jezelf; want dit leer je!" - Karlijn de Groot, 3e jaars HBO SPH

"Doordat het werk van de buurtcoach zo divers is, heb ik geleerd om met heel veel verschillende soorten problematiek te werken en ben ik met heel veel verschillende doelgroepen in aanraking gekomen. Het mee mogen kijken/werken met al mijn verschillende collega’s heeft mij heel veel geleerd. Ik zag hoe iedereen op zijn eigen manier te werk gaat en door uiteindelijk zelfstandig cliënten te begeleiden, heb ik hierin ook mijn eigen weg gevonden. Tijdens deze stage word je erg breed opgeleid en heb ik kennis en vaardigheden op heel veel verschillende gebieden verkregen. Naast dit alles heb ik in een supergezellig team mogen werken, waardoor ik het erg naar mijn zin heb gehad!" - Romy Spikker, 3e jaars HBO MWD

“Tijdens mijn stage heb ik kennis mogen maken met het generalistische beroep van de buurtcoach. In mijn beginperiode richtte mijn stage zich vooral op meekijken. Zo kon ik bijvoorbeeld kennismaken met de verschillende doelgroepen, voorzieningen en samenwerkingspartners in de wijk. Ook maakte ik kennis met de collectieve kant van de functie. Als buurtcoach probeer je mensen in de wijk namelijk ook aan elkaar te verbinden. Een mooi voorbeeld hiervan is een kookclub die uit initiatief van twee wijkbewoners is opgezet. Als buurtcoach ondersteun je inwoners om dergelijke initiatieven te realiseren, en moedig je hen tegelijkertijd zoveel mogelijk aan om dit zelfstandig te doen. Dit vond ik erg leerzaam. Naar mate het jaar vorderde, heb ik de kans gekregen om meer verantwoordelijkheden te nemen, zowel in het individueel als collectief werken. Ik kon altijd terugvallen op mijn begeleiders. Terugkijkend een unieke kans om ervaring op te doen met diverse doelgroepen en projecten in de wijk. Dit alles vanuit een organisatie en team waarin je als een gelijke wordt behandeld en waarin men ook afstemt op jouw behoeftes en wensen; een warme leeromgeving. Ik heb dit stagejaar echt ervaren als een verrijking voor mijzelf als beginnend social worker en kijk met erg veel plezier terug op deze periode!”  - Rolf Buunk, 3e jaars HBO MWD

Wat doet de buurtcoach?

De buurtteams bestaan uit buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers. De buurtcoach functie sluit goed aan bij het uitstroom profiel 'welzijn'. Benieuwd naar wat de buurtcoach doet? Via dit filmpje krijg je een eerste indruk. Het werk van de buurtcoach is zeer divers en kan per wijk verschillen.

Wat doet de jeugd- en gezinswerker?

De functie jeugd- en gezinswerker past goed bij het uitstroomprofiel 'jeugd'. Via dit filmpje krijg je een eerste indruk van wat de jeugd- en gezinswerker doet. Jeugd- en gezinswerkers worden ingezet bij alle ondersteuningsvragen over opvoeden en opgroeien.

Wijken in gemeente Doetinchem

De buurtteams werken vanuit drie gebiedsteams: 

  • Noord:     Noord / Overstegen / Centrum
  • Zuid:        Dichteren / De Hoop / Wijnbergen / de Huet / Wehl
  • Oost:       Oosseld / Schöneveld / Gaanderen

Wanneer je stage loopt bij Buurtplein zul je in één van de bovengenoemde gebiedsteams worden ingedeeld. Ter voorbereiding op je sollicitatiegesprek en stage is het goed om je te verdiepen in de verschillende wijken.