Woon je in de gemeente Doetinchem en wil je schoonmaakhulp aanvragen? Dan kan je een melding doen bij één van onderstaande aanbieders. De aanbieder bekijkt samen met jou welke taken je nog op eigen kracht kunt, welke taken met behulp van een sociaal netwerk gedaan kunnen worden en welke huishoudelijke taken de aanbieder (deels) overneemt. De aanbieder bepaalt hoeveel hulp noodzakelijk is. 

Welke aanbieders verzorgen schoonmaakhulp?

Er zijn diverse aanbieders die in de gemeente Doetinchem schoonmaakhulp verzorgen. In de onderstaande lijst vind je de contactgegevens van deze aanbieders: 

Organisatie

Website

Telefoonnummer

 
Vitaal Thuiszorgwww.vitaalthuiszorg.nl(0314) 394457
Bionswww.bions.nl(085) 8500163
Tzorgwww.tzorg.nl(088) 0025500
Sientje  www.sientjethuiszorg.nl(0314) 646834
STMG www.stmg.nl(026) 3762500
Markenheemwww.markenheem.nl   (0314) 377910
M.i.e.p.www.miep.nu(0111) 410009
Buurtdienstenwww.buurtdiensten.nl(085) 0403790
Thuisgenotenwww.thuisgenoten.nl(088) 0881530
Zorgpluswww.zorg-plus.nl(0316) 532319

Mijn schoonmaakhulp eindigt en nu?

Je kunt schoonmaakhulp toegekend krijgen voor een bepaalde periode. Als je na die periode nog schoonmaakhulp nodig hebt, dan kan je je melden bij de aanbieder.

Wachtlijst schoonmaakhulp

Door de wachtlijst kan het wat langer duren voordat je hulp krijgt. Wanneer je aan de beurt bent, wordt jouw melding opgepakt door één van de aanbieders van huishoudelijke hulp. Deze aanbieder beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden van de algemene voorziening schoonmaakhulp. Bij een wachtlijst kan niet altijd rekening gehouden worden met voorkeuren voor een bepaalde aanbieder.

Heb je vragen over de wachtlijst, dan kun je hiervoor bij de aanbieder terecht waar je de hulp hebt aangevraagd. 

Betalen voor schoonmaakhulp

Je kunt zelf onbeperkt hulp inkopen bij de aanbieder. Als je niet (meer) in staat bent om zelf of met hulp van anderen je huis schoon te houden, komt de gemeente je tegemoet. Je betaalt dan een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Lees meer over de eigen bijdrage.  

Onder welke voorwaarden kan ik schoonmaakhulp krijgen?

Om in aanmerking te komen voor de korting op Schoonmaakhulp moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen;
  • Je voert een zelfstandig huishouden;
  • Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke taken uitvoeren;
  • Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Jijzelf, je partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor beschermd wonen. 

Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Je maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis - schoon huis, woningaanpassing;
  • Je ontvangt structureel persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet;
  • Je hebt een mantelzorger die voor je zorgt, die tevens zijn hoofdverblijf in de gemeente Doetinchem heeft en die staat ingeschreven bij de Mantelzorgcentrale (onderdeel van Buurtplein);
  • Je hebt tijdelijk hulp nodig omdat jij of je partner uit een ziekenhuisopname komt;
  • Je bent 80 jaar of ouder. 

Maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’ 

Als je niet in aanmerking komt voor de algemene voorziening schoonmaakhulp, kun je bij Buurtplein een melding doen door het invullen van het contactformulier. Een medewerker van Buurtplein beoordeelt of je in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’.