Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen gebruik maken van ‘Schoonmaakhulp'.

Hoe kan ik schoonmaakhulp aanvragen?

Woon je in de gemeente Doetinchem en wil je schoonmaakhulp aanvragen? Dan kan je een melding doen bij Buurtplein. Dit kan door het invullen van het contactformulier Buurtplein(externe link), of door te bellen naar 0314-341919. Een medewerker van Buurtplein zal jouw vraag bespreken.

Wachtlijst

Er kan sprake zijn van een wachtlijst voor hulp bij het huishouden, waardoor het wat langer duurt voordat je hulp krijgt. Gemeente Doetinchem wil zorgen dat inwoners die met spoed hulp in het huishouden nodig hebben, dit ook snel kunnen krijgen. Op het moment dat er sprake is van een wachtlijst gaat de gemeente Doetinchem werken met  urgentiecriteria(externe link) Dat betekent dat we vooraf bepalen in welke volgorde mensen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp.

Wanneer je aan de beurt bent, wordt je melding doorgezet naar één van de aanbieders van huishoudelijke hulp. Deze aanbieder beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden van de algemene voorziening schoonmaakhulp. Bij een wachtlijst kunnen wij geen rekening houden met jouw voorkeur voor een bepaalde aanbieder.

Mijn schoonmaakhulp eindigt en nu?

Je kunt schoonmaakhulp toegekend krijgen voor een bepaalde periode. Als je na die periode nog schoonmaakhulp nodig hebt, dan kan je je melden bij de aanbieder.

Welke aanbieders verzorgen schoonmaakhulp?

Er zijn diverse aanbieders die in de gemeente Doetinchem schoonmaakhulp verzorgen. In de onderstaande lijst vind je de contactgegevens van deze aanbieders: 

Organisatie

Website

Telefoonnummer

 
Vitaal Thuiszorgwww.vitaalthuiszorg.nl(externe link)(0314) 394457
Bionswww.bions.nl(externe link)(085) 8500163
Tzorgwww.tzorg.nl(externe link)(088) 0025500
Sientje  www.sientjethuiszorg.nl(externe link)(0314) 646834
STMG www.stmg.nl(externe link)(026) 3762500
Markenheemwww.markenheem.nl(externe link)   (0314) 377910
M.i.e.p.www.miep.nu(externe link)(0111) 410009
Buurtdienstenwww.buurtdiensten.nl(externe link)(085) 0403790
Thuisgenotenwww.thuisgenoten.nl(externe link)(088) 0881502
Zorgpluswww.zorg-plus.nl(externe link)(0316) 532319

Wat kost het?

Je moet bijna altijd betalen voor schoonmaakhulp, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Er zijn verschillende tarieven: 

 • Schoonmaakhulp- kostprijs: Iedereen die in de gemeente Doetinchem woont, kan gebruik maken van schoonmaakhulp tegen de kostprijs. Deze bijdrage betaal je aan de aanbieder.
 • Schoonmaakhulp- korting: Als je niet (meer) in staat bent om zelf of met hulp van anderen je huis schoon te houden, kun je korting krijgen. Je betaalt dan een eigen bijdrage van € 19,00 euro per maand. Lees meer over de eigen bijdrage(externe link).

Onder welke voorwaarden kan ik schoonmaakhulp krijgen?

Om in aanmerking te komen voor de korting op Schoonmaakhulp moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen;
 • Je voert een zelfstandig huishouden;
 • Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke taken uitvoeren;
 • Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Jijzelf, je partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor beschermd wonen. 

Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis - schoon huis, woningaanpassing;
 • Je ontvangt structureel persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet;
 • Je hebt een mantelzorger die voor je zorgt, die tevens zijn hoofdverblijf in de gemeente Doetinchem heeft en die staat ingeschreven bij de Mantelzorgcentrale (onderdeel van Buurtplein);
 • Je hebt tijdelijk hulp nodig omdat jij of je partner uit een ziekenhuisopname komt;
 • Je bent 80 jaar of ouder. 

Hoeveel schoonmaakhulp kan ik inkopen?

Schoonmaakhulp tegen de kostprijs kun je onbeperkt inkopen. De aanbieder bepaalt hoeveel hulp noodzakelijk is. Als tijdens het gesprek met de aanbieder blijkt dat je meer hulp nodig hebt, neemt de aanbieder contact op met Buurtplein. Buurtplein kijkt vervolgens samen met jou welke hulp nodig is.

Maatwerkvoorziening ‘Ondersteuning bij het huishouden’

Als je niet in aanmerking komt voor de algemene voorziening schoonmaakhulp met korting en je kunt niet zelf of met behulp van anderen je huishouden doen, kun je bij Buurtplein een melding doen door het invullen van het contactformulier(externe link). Een medewerker van Buurtplein beoordeelt of je in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’.