Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen gebruik maken van 'Schoonmaakhulp'. Je hoeft niet zorgbehoevend te zijn om gebruik te kunnen maken van Schoonmaakhulp. Wel betaal je dan een ander tarief. Zie het kopje 'Wat kost Schoonmaakhulp?’.  

Als je in de gemeente Doetinchem woont en je wil schoonmaakhulp aanvragen, moet je contact opnemen met de aanbieder. In andere gemeentes is dit soms anders, vandaar dat dit op de website van de aanbieder soms anders vermeld staat. Op het moment dat je je hebt aangemeld, neemt de aanbieder contact met jou op om een afspraak in te plannen. Deze aanbieder legt je verder uit wat de volgende stap gaat zijn, om te kijken of je in aanmerking komt voor een korting of aanvullende tegemoetkoming. 

Instructie video: Schoonmaakhulp aanvragen

In het kort leggen we in deze video uit hoe je als inwoner van de gemeente Doetinchem gebruik kunt maken van Schoonmaakhulp. Bekijk de video eerst eens en lees de informatie hieronder rustig door, mocht het dan nog niet duidelijk zijn, geen nood! Stel je vraag via de chat of neem contact op met een Buurtcoach uit je wijk, we helpen je graag verder!

Welke aanbieders verzorgen schoonmaakhulp?

Er zijn diverse aanbieders die in de gemeente Doetinchem Schoonmaakhulp verzorgen. In de onderstaande lijst vind je de contactgegevens van deze aanbieders.

ORGANISATIEWEBSITETELEFOONNUMMER
 
Vitaal Thuiszorgwww.vitaalthuiszorg.nl(0314) 394457
Bionswww.bions.nl(085) 8500163
Tzorgwww.tzorg.nl(088) 0025500
Sientje  www.sientjethuiszorg.nl(0314) 646834
STMG www.stmg.nl(026) 3762500
Markenheemwww.markenheem.nl   (0314) 377910
M.i.e.p.www.miep.nu(0111) 410009
Buurtdienstenwww.buurtdiensten.nl(085) 0403790

Wat kost Schoonmaakhulp?

Je moet bijna altijd betalen voor Schoonmaakhulp. Hoeveel dat is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Er zijn verschillende tarieven:

 • Schoonmaakhulp – kostprijs:  Iedereen die in de gemeente Doetinchem woont, kan gebruik maken van Schoonmaakhulp tegen de kostprijs.
 • Schoonmaakhulp – korting:  Als je niet (meer) in staat bent om zelf of met hulp van anderen je huis schoon te houden, kun je korting krijgen. Je betaalt dan een eigen bijdrage van € 19,00 euro per maand. Je moet daarvoor voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze eigen bijdrage betaal je aan het CAK en niet aan zorgaanbieder. 

Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor korting op Schoonmaakhulp?

Om in aanmerking te komen voor de korting op Schoonmaakhulp moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen;
 • Je voert een zelfstandig huishouden;
 • Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke taken uitvoeren;
 • Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • De ingezetene en diens thuiswonende partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor beschermd wonen.

Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis - schoon huis, woningaanpassing; 
 • Je ontvangt structureel persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet;
 • Je hebt tijdelijk hulp nodig omdat jij of je partner uit een ziekenhuisopname komt; 
 • Je bent 80 jaar of ouder.

Hoeveel schoonmaakhulp kan ik inkopen?

Schoonmaakhulp tegen de kostprijs kun je onbeperkt inkopen. Schoonmaakhulp met korting kun je inkopen voor maximaal 130 uur per jaar. Dat is gemiddeld 2,5 uur per week. De aanbieder bepaalt hoeveel hulp noodzakelijk is. Als tijdens het gesprek met de aanbieder blijkt dat je meer hulp nodig hebt, neemt de aanbieder contact op met Buurtplein. Buurtplein kijkt vervolgens samen met jou welke hulp nodig is.