Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen gebruik maken van ‘Schoonmaakhulp'.

Hoe kan ik schoonmaakhulp aanvragen?

Als je in de gemeente Doetinchem woont en je wil schoonmaakhulp aanvragen, kan je rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Op het moment dat je je hebt aangemeld, neemt de aanbieder contact met jou op om een afspraak in te plannen. De aanbieder beoordeelt of je in aanmerking komt voor schoonmaakhulp.

Mijn schoonmaakhulp eindigt en nu?

Je kunt schoonmaakhulp toegekend krijgen voor een bepaalde periode. Als die periode afloopt en je nog schoonmaakhulp nodig hebt, dan kan je je melden bij de aanbieder.

Instructie video: Schoonmaakhulp aanvragen

In het kort leggen we in deze video uit hoe je als inwoner van de gemeente Doetinchem gebruik kunt maken van Schoonmaakhulp.

Welke aanbieders verzorgen schoonmaakhulp?

Er zijn diverse aanbieders die in de gemeente Doetinchem schoonmaakhulp verzorgen. In de onderstaande lijst vind je de contactgegevens van deze aanbieders: 

Organisatie

Website

Telefoonnummer

 
Vitaal Thuiszorgwww.vitaalthuiszorg.nl(externe link)(0314) 394457
Bionswww.bions.nl(externe link)(085) 8500163
Tzorgwww.tzorg.nl(externe link)(088) 0025500
Sientje  www.sientjethuiszorg.nl(externe link)(0314) 646834
STMG www.stmg.nl(externe link)(026) 3762500
Markenheemwww.markenheem.nl(externe link)   (0314) 377910
M.i.e.p.www.miep.nu(externe link)(0111) 410009
Buurtdienstenwww.buurtdiensten.nl(externe link)(085) 0403790

Wat kost het?

Je moet bijna altijd betalen voor schoonmaakhulp, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Er zijn verschillende tarieven: 

 • Schoonmaakhulp- kostprijs: Iedereen die in de gemeente Doetinchem woont, kan gebruik maken van schoonmaakhulp tegen de kostprijs. Deze bijdrage betaal je aan de aanbieder.
 • Schoonmaakhulp- korting: Als je niet (meer) in staat bent om zelf of met hulp van anderen je huis schoon te houden, kun je korting krijgen. Je betaalt dan een eigen bijdrage van € 19,00 euro per maand. Lees meer over de eigen bijdrage(externe link).

Onder welke voorwaarden kan ik schoonmaakhulp krijgen?

Om in aanmerking te komen voor de korting op Schoonmaakhulp moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Je bent inwoner van de gemeente Doetinchem en je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen;
 • Je voert een zelfstandig huishouden;
 • Je kunt niet op eigen kracht of met hulp van je sociaal netwerk je huishoudelijke taken uitvoeren;
 • Jijzelf, je partner of je volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Jijzelf, je partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen zorg vanuit een indicatie voor beschermd wonen. 

Daarnaast moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning thuis - schoon huis, woningaanpassing;
 • Je ontvangt structureel persoonlijke verzorging en/of verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet;
 • Je hebt een mantelzorger die voor je zorgt, die tevens zijn hoofdverblijf in de gemeente Doetinchem heeft en die staat ingeschreven bij de Mantelzorgcentrale (onderdeel van Buurtplein);
 • Je hebt tijdelijk hulp nodig omdat jij of je partner uit een ziekenhuisopname komt;
 • Je bent 80 jaar of ouder. 

Hoeveel schoonmaakhulp kan ik inkopen?

Schoonmaakhulp tegen de kostprijs kun je onbeperkt inkopen. Schoonmaakhulp met korting kun je inkopen voor maximaal 130 uur per jaar. Dat is gemiddeld 2,5 uur per week. De aanbieder bepaalt hoeveel hulp noodzakelijk is. Als tijdens het gesprek met de aanbieder blijkt dat je meer hulp nodig hebt, neemt de aanbieder contact op met Buurtplein. Buurtplein kijkt vervolgens samen met jou welke hulp nodig is.

Maatwerkvoorziening ‘Ondersteuning bij het huishouden’

Als je niet in aanmerking komt voor de algemene voorziening schoonmaakhulp met korting en je kunt niet zelf of met behulp van anderen je huishouden doen, kun je bij Buurtplein een melding doen door het invullen van het contactformulier(externe link). Een medewerker van Buurtplein beoordeelt of je in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening ‘hulp bij het huishouden’.