Rechten & plichten

Als je minderjarig bent, mag je nog geen abonnement afsluiten, een contract tekenen of een bankrekening openen. Dat mag je pas als je 18 bent. Tot die tijd heb je daar je ouders of verzorgers voor nodig. Maar niet voor alles! Ook minderjarigen hebben rechten en mogen zelfstandig bepaalde dingen doen. Kijk maar eens op de ladder van de Ombudsman.

De rechten van kinderen staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag. De Verenigde Naties hebben dit verdrag in 1989 opgesteld. Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag samen met bijna alle landen van de wereld, ondertekend. De belangrijkste rechten voor kinderen in Nederland zijn:

 • recht op inspraak,
 • recht op onderwijs,
 • recht op bescherming tegen mishandeling en geweld,
 • recht op bescherming tegen discriminatie,
 • recht op een eigen geloof,
 • recht op identiteit,
 • recht op gezondheidszorg,
 • recht op informatie,
 • recht op privacy,
 • recht op voeding en huisvesting,
 • recht op opgroeien bij de ouders en
 • recht op een advocaat en kinderrechter.