Na de scheiding blijf je beiden verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van je kind. Je behoudt namelijk allebei het ouderlijk gezag. Als ouders ben je daarom wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken en dit tegelijk met het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Afspraken scheiding in ouderschapsplan

In het ouderschapsplan spreek je samen af hoe je de zorg en opvoeding van je (minderjarige) kind voortzet na de scheiding. Sommige ouders kiezen bijvoorbeeld voor het co-ouderschap. In het ouderschapsplan maak je naast afspraken over de zorgverdeling ook afspraken over de kinderalimentatie en de communicatie. Je bedenkt samen hoe je elkaar informeert over je kind, bijvoorbeeld over hoe het gaat op school.

Op Uitelkaar.nl(externe link) kun je tegen betaling een ouderschapsplan opstellen.

Wat als het niet lukt om samen een ouderschapsplan te maken?

Als je het samen niet eens wordt over het ouderschapsplan, dien je alleen een voorstel in voor de zorgverdeling. Daarnaast kun je ook raad en advies vragen aan de rechter. Soms is het handig om een mediator in te schakelen. De rechter neemt uiteindelijk een beslissing over de omgangsregeling.

Telt de mening van mijn kind ook mee?

Het is belangrijk om je kind te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. De rechter vraagt kinderen vanaf 12 jaar naar hun mening en weegt die mening mee in de uiteindelijke beslissing. Dit betekent niet dat de rechter altijd doet wat je kind wil. Hij baseert zijn beslissing uiteindelijk op wat het beste is voor je kind.