De KIGO is een spel- en praatgroep voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar met gescheiden ouders. Onder de specialistische begeleiding van Jeugd- en gezinswerkers wordt op een speelse manier praktische handvatten gegeven om kinderen sterker in hun schoenen te laten staan en beter leren om te gaan met diverse situaties

De KIGO is een spel- en praatgroep voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar met gescheiden ouders. De KIGO bestaat uit zes bijeenkomsten voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of nog gaan scheiden. Ook als ouders al langere tijd gescheiden zijn, kunnen kinderen soms nog moeite hebben met bepaalde zaken. Bijvoorbeeld met de verschillende regels in verschillende huishoudens, of het gevoel hebben te moeten kiezen tussen de beide ouders. 

Onder de specialistische begeleiding van Jeugd- en gezinswerkers wordt op een speelse manier praktische handvatten gegeven om kinderen sterker in hun schoenen te laten staan en beter leren om te gaan met diverse situaties. 

De eerstvolgende groep gaat eind oktober weer van start. Heb je interesse?
Meer informatie vind je op de pagina KIGO.