Van een complexe scheiding heeft een kind nog veel meer last dan van een echtscheiding waar de ouders redelijk goed contact hebben.

Er zijn maar weinig scheidingen die helemaal vlekkeloos verlopen. Ook al kun je nog zo goed met elkaar overleggen, je komt toch altijd wel een paar struikelblokken tegen. Toch lukt het de meeste stellen wel om er, met het inschakelen van de juiste hulp, samen uit te komen en dus in goed overleg uit elkaar te gaan. Helaas zijn er ook scheidingen waarbij dit totaal onmogelijk lijkt. De betrokkenen staan lijnrecht tegenover elkaar en van goed overleg is geen sprake meer. In dat geval spreek je van een complexe scheiding.

Zit ik in een complexe scheiding?

Er zijn verschillende soorten complexe scheidingen. Eigenlijk spreek je al van een complexe scheiding als jullie allebei een eigen advocaat in de arm hebben genomen. Goed overleg is schijnbaar niet meer mogelijk. Vaak lukt het de advocaten wel om samen tot goede afspraken te komen en zo niet, dan zal de rechter een beslissing nemen. Erger wordt het als de partners elkaar het leven zuur gaan maken of de kinderen veel last hebben van complexe scheiding. Scheldpartijen, elkaar zwartmaken, het weghouden van de kinderen en zelfs fysiek geweld zijn hierbij helaas aan de orde van de dag.

Zoek hulp voor jezelf en je kinderen

Zit je in een complexe scheiding? Schakel dan op tijd de juiste hulp in, om ervoor te zorgen dat de boel niet escaleert. Praat met de huisarts of neem contact op met een buurtcoach. Zij kunnen jou en je kinderen eventueel doorverwijzen naar hulp. Je kunt ook zelf hulp zoeken voor het leren beheersen van ruzies en het verbeteren van de omgang met elkaar. Bijvoorbeeld door mediation of individuele begeleiding. Of programma's als:

Wat kun je als ouder doen?

  • Maak geen ruzie waar je kind bij is
  • Zorg dat je er bent voor je kind, bescherm het door liefde en aandacht te geven.
  • Zeg vaak dat de scheiding niet de schuld van je kind is.
  • Praat niet negatief over de andere ouder.
  • Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden.
  • Dwing je kind niet om partij te kiezen voor jou.
  • Stimuleer het contact met de andere ouder.
  • Maak gezamenlijke afspraken met de andere ouder.
  • Praat over je scheiding met iemand die je vertrouwt. 

Wat kun je als omstander doen bij een complexe scheiding?

Praat met de ouders en kinderen. Vraag eventueel hulp van andere bekenden, vrienden of familie van het gezin. Door hen te steunen, help je de ouders en kinderen. 

Zitten je ouders in een complexe scheiding en wil je met iemand praten? Kijk op www.villapinedo.nl(externe link)