Heb je moeite om je dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kun je begeleiding of ondersteuning thuis krijgen. Het doel is dat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen en dat je functioneert in de samenleving. De gemeente Doetinchem kent verschillende soorten begeleiding en ondersteuning thuis.

Ondersteuning bij het huishouden

Ondersteuning thuis bij het huishouden kun je krijgen als je zelf niet of onvoldoende in staat bent je eigen huishouden te regelen én als Schoonmaakhulp niet bij je situatie past. 

Er zijn twee vormen van ondersteuning thuis bij het huishouden:

 • Ondersteuning thuis – schoon huis:
  Hierbij word je ondersteund bij huishoudelijke taken. De zware taken in het huishouden worden overgenomen. Zoals het schoonhouden van de keuken, het sanitair en de vloeren. Je bepaalt zelf met je hulp hoe dit gedaan wordt.
 • Ondersteuning thuis – coachen gericht op het huishouden:
  Je krijgt hulp in het aanbrengen van structuur en leert vaardigheden om je huishouden te organiseren. Het kan ook gaan om lichte begeleiding, zonder dat er wordt schoongemaakt. Als het nodig is, kunnen huishoudelijke taken worden overgenomen.

Begeleiding thuis

Begeleiding thuis is gericht op het vergroten, dan wel behouden van de zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving. De begeleider kan je bijvoorbeeld helpen als je moeite hebt met het organiseren van je dagelijkse bezigheden, bij het verminderen van gedragsproblemen, het leggen van contacten met andere mensen of het jezelf ertoe zetten dingen te ondernemen.

Er zijn verschillende vormen van begeleiding thuis: 

 • Begeleiding Individueel – ontwikkelen en coachen bij
  Een coach of begeleider ondersteunt je bij het aanleren van en oefenen met vaardigheden en gedrag. Hierdoor leer je problemen op te lossen of zodanig te verbeteren dat je (weer) zelfstandig kunt functioneren en mee kunt doen in de samenleving. Hoe intensief de begeleiding is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden.
 •  Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen bij
  Je krijgt structureel begeleiding en/of toezicht om zelfstandig te functioneren. De begeleiding is bedoeld om te voorkomen dat je zelfredzaamheid vermindert en om je deelname aan de samenleving te vergroten. De begeleider helpt je bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van je dagelijkse bezigheden en je dagelijkse routine. Het samen doen, oefenen en deels overnemen van vaardigheden staan centraal. 
 • Begeleiding individueel – stabiliseren en overnemen
  Je krijgt structureel begeleiding en/of toezicht op meerdere terreinen. De begeleiding is bedoeld om te voorkomen dat je zelfredzaamheid achteruit gaat om deelname aan de samenleving te bevorderen. De begeleider helpt je bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van je dagelijkse bezigheden en je dagelijkse routine. Het samen doen, oefenen en deels overnemen van vaardigheden staan centraal. Als dat nodig is, kan de intensiteit van de ondersteuning variëren. Bijvoorbeeld minder begeleiding in “goede” en meer in “slechte” periodes.

Hoe kan ik ondersteuning vragen?

Heb je een probleem met het huishouden dat je niet zelf kunt oplossen? Of heb je hulp nodig bij het aanbrengen van structuur in je leven? En bieden de openbaar toegankelijke voorzieningen ook geen oplossing? Dan kun je een melding doen bij Buurtplein door het contactformulier in te vullen:

contactformulier Buurtplein

Mijn indicatie loopt af, wat nu?

Je krijgt de ondersteuning toegekend voor een bepaalde periode. Als die periode afloopt en je nog hulp nodig hebt, doe dan uiterlijk 8 weken voor het aflopen van de indicatie een nieuwe melding.

Let wel, wij kunnen pas een gesprek inplannen als we het actuele zorgplan ontvangen hebben.  Zorg er dus voor dat je die meestuurt met het contactformulier. Heb je een indicatie voor Ondersteuning thuis – Schoon huis? Dan hoef je geen zorgplan in te leveren.

Wat kost het?

Als je hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, dan vraagt de gemeente er wat voor terug. Dit is de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.