Woensdag 15 mei zetten gemeente Doetinchem, Buurtplein, Buha, politie en OM hun handtekening onder het convenant ‘Aanpak problematische jeugdgroepen’. Het doel van het convenant is om jeugdoverlast te voorkomen of te stoppen en om jongeren uit een situatie te halen om verdere problemen te voorkomen. De organisaties werkten al veel samen in de aanpak. Het convenant legt de samenwerkingsafspraken vast en maakt gegevensuitwisseling beter mogelijk. 

Jeugdoverlast aanpakken

Elke gemeente heeft te maken met jeugdoverlast. Vaak is de overlast tijdelijk. Maar soms is de overlast door een jeugdgroep hardnekkig. Deze groepen zijn goed in beeld bij gemeente, de boa’s van Buha, de jongerenwerkers van Buurtplein en wijkagenten. We werken samen in de aanpak van deze groepen. Dat doen we, net als veel Nederlandse gemeenten, volgens ‘Het 7-stappenmodel’. Als organisaties wisselen we informatie uit over een problematische jeugdgroep. Ook worden vanuit de verschillende organisaties maatregelen genomen om het problematische gedrag te stoppen.

Aanpakken én perspectief bieden

De aanpak van jeugdgroepen zorgt onder andere voor het verminderen van criminaliteit en overlast. Het richt zich op het voorkomen van doorgroei naar ‘echte’ criminaliteit. Daarnaast zorgt de aanpak ervoor dat jongeren hulp krijgen om zich positief te ontwikkelen. 

Bij de aanpak kun je bijvoorbeeld denken aan het:  

  • vergroten van toezicht houden op een overlastlocatie, 
  • versturen van brieven aan de jongeren en hun ouders en in gesprek gaan met hen, 
  • plaatsen van verlichting op een hangplek, 
  • organiseren van een hangplek, 
  • geven van een samenscholings-, locatie- of contactverbod, 
  • aanbieden van jongerenwerk 
  • aanbieden van een persoonlijke (zorg)aanpak
  • doorverwijzen naar passende hulpverlening en/of ondersteuning.