Gemeente Doetinchem is als centrumgemeente voor de hele regio Achterhoek het aanspreekpunt voor Beschermd Wonen. Dit geldt voor de gemeentes: Doetinchem, Oost-Gelre, Berkelland, Montferland, Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Winterswijk.

Heb je psychische of psychosociale problemen waardoor je niet zelfstandig kunt wonen? Dan biedt een instelling voor Beschermd Wonen je een beschermde en veilige woonomgeving met begeleiding. Je doet een aanvraag voor Beschermd Wonen door het Formulier Nieuwe Melding Beschermd Wonen in te vullen. We vragen je het meest recente behandel- en/of zorgplan toe te voegen en indien aanwezig, de onderzoeksgegevens (diagnostiek e.d.). Het is belangrijk dat de stukken worden toegevoegd omdat wij zonder de gevraagde stukken het formulier niet in behandeling kunnen nemen.

Wijziging vanaf 01-01-2022

Nieuwe meldingen voor inwoners van Oude IJsselstreek en Berkelland moeten per 1 januari 2022 gemeld worden bij deze gemeenten.

Wat is Beschermd Wonen?

Volgens de Wmo wordt onder Beschermd Wonen verstaan: wonen in een accommodatie van een instelling met het daarbij behorende toezicht en begeleiding. Beschermd Wonen is bestemd voor inwoners met psychische en psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Zij krijgen onder bepaalde omstandigheden onderdak en begeleiding aangeboden.

De begeleiding is gericht op:

  • het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie;
  • het bevorderen van het psychische en psychosociale functioneren;
  • stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld;
  • het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

Loopt je indicatie af?

Als je indicatie voor Beschermd Wonen afloopt en je hebt nog ondersteuning nodig, dan moet je hiervoor het Formulier herindicatie of aanpassing Beschermd Wonen invullen. We vragen je het meest recente behandel- en/of zorgplan toe te voegen en de evaluatie van de eerdere zorgverlening. Het is belangrijk dat de stukken worden toegevoegd omdat wij zonder de gevraagde stukken het formulier niet in behandeling kunnen nemen.

Je moet het formulier minimaal acht weken voor het verlopen van je indicatie invullen. Ook als je denkt dat je indicatie aangepast moet worden omdat je situatie gewijzigd is, moet je dit formulier invullen. Jouw hulpvraag wordt dan tijdens een gesprek opnieuw bekeken.

Wat kost het?

Als je hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, vraagt de gemeente er wat voor terug. Dit is de eigen bijdrage. Voor verdere informatie over de eigen bijdrage beschermd Wonen verwijzen wij je naar het CAK. Opvang en beschermd wonen vallen niet onder het abonnementstarief.