Op landelijk niveau zijn veel huishoudens jarenlang onder de armoedegrens gebleven als gevolg van complexe samenloop van toeslagen en regelingen. Hierdoor ontvangt een bepaalde groep burgers minder zorg- en huurtoeslag dan bijvoorbeeld een (echt)paar met alleen een volledige bijstandsuitkering. Vanaf 2016 is hiervoor al aandacht gevraagd en inmiddels is door de minister een voorlopig handelingsperspectief aan de gemeenten uitgebracht.

Sociaal Raadslieden van Buurtplein bieden gratis hulp
Heb je het idee dat ook jij onder de armoedegrens komt omdat toepassing van meerdere regelingen leiden tot een vermindering van Toeslagen? Trek aan de bel bij de Sociaal Raadslieden van Buurtplein. Zij zijn iedere dag aanwezig bij de Buurtplein Inloop. Een afspraak maken is niet nodig. Onze hulp is altijd gratis!

Klik hier voor de dagen en tijdstippen voor Buurtplein Inloop