Het gebeurt helaas. Een inwoner van de gemeente Doetinchem komt onder het bestaansminimum. En dat terwijl zij bij alle instanties, zoals Belastingdienst, Sociale Dienst en het UWV aan de voorwaarden voldoet. Maar door een ingewikkelde samenloop van regelingen bij deze instanties, pakt het nadelig uit voor de inwoner. Met alle gevolgen van dien!

Een schrijnend voorbeeld
“Wij komen in de praktijk tegen dat ook inwoners van de gemeente Doetinchem de dupe zijn geworden van deze samenloop, vertelt een sociaal raadslid bij Buurtplein. “Een schrijnend voorbeeld kwam vorig jaar aan het licht. Een inwoner zat ruim onder de bijstandsnorm. Volgens de geldende wetgeving leek het voor de instanties niet mogelijk om dit probleem op te lossen. Maar gelukkig is door samen te werken met relevante landelijke en lokale partijen een passende oplossing gevonden. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om dit soort zaken onder de aandacht te brengen en aan te blijven pakken!”

Sociaal Raadslieden van Buurtplein bieden gratis hulp
Heb je het idee dat je inkomen onder het bestaansminimum komt en dat dit niet door de broninstantie lijkt te kunnen worden opgelost? Trek dan aan de bel bij de Sociaal Raadslieden van Buurtplein. Zij zijn iedere werkdag aanwezig bij een Buurtplein Inloop. Een afspraak maken is niet nodig. Onze hulp is altijd gratis!

Klik hier voor de dagen en tijdstippen voor Buurtplein Inloop