In een artikel uit het e-magazine van GGZtotaal gaan we in op het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) in Doetinchem. In een interview lichten twee buurtcoaches en onze directeur-bestuurder toe wat hierin de rol van Buurtplein is. 

Buurtcoaches hebben regelmatig te maken met mensen die psychisch in de knoop zitten. De vraag is of GGZ-behandeling nodig is of dat een andere hulp passender is. Bijvoorbeeld door de buurtcoaches van Buurtplein zelf. Doordat zij een brede uitvraag doen bij de inwoner van Doetinchem en zijn of haar leefwereld in kaart brengen, kan al aan de voorkant bepaald worden welke hulproute mogelijk en nodig is.

Nieuwsgierig naar het hele artikel in het maandelijkse e-magazine over de Geestelijke Gezondheidszorg?

Lees het hier(externe link).