Wij willen dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij en samenleving, ondanks de beperkingen die iemand heeft. Soms lukt dit meedoen niet op eigen kracht. Dan kan een maatwerkvoorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp bieden. Een aantal voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

  • een rolstoel
  • een woonvoorziening
  • hulp bij het huishouden (ondersteuning thuis)
  • een vervoersvoorziening
  • dagbesteding (ondersteuning buitenshuis)

Welke ondersteuning nodig is verschilt van persoon tot persoon. Een belangrijk uitgangspunt van de Wmo is dat de ondersteuning leidt tot een resultaat waarmee je zelfstandig kunt wonen en kunt leven en jezelf kunt redden in de samenleving.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een maatwerkvoorziening?

Je kunt in aanmerking komen wanneer je jezelf niet kunt redden of onvoldoende kunt meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld als je problemen hebt op het gebied van wonen, zelfstandig een huishouden voeren, jezelf verplaatsen in en om je woning of sociale contacten met anderen aangaan. Als je deze problemen niet zelf of met mensen uit je omgeving kunt oplossen, kun je dit melden bij Buurtplein via Contactformulier Buurtplein

Melding en Het Gesprek

Na de ontvangst van het meldformulier neemt een medewerker van Buurtplein contact met je op. Als het nodig is, maakt hij of zij met jou een afspraak voor een gesprek. Je kunt iemand vragen om met jou bij het gesprek te zijn, bijvoorbeeld een familielid, begeleider of iemand anders waar je vertrouwen in hebt. Twee mensen horen tenslotte meer dan één. Je kunt dan na Het Gesprek ook met die persoon napraten.

Je kunt als je zelf ideeën hebt voor de oplossing van jouw probleem een persoonlijk plan bij ons indienen. De medewerker van Buurtplein neemt tijdens dit gesprek de melding en het persoonlijk plan met jou door en gaat samen met jou op zoek naar de oplossingen en mogelijkheden voor het probleem. Eerst wordt besproken welke mogelijkheden je zelf hebt en of algemene voorzieningen een oplossing kunnen zijn.

Maatwerkvoorzienig aanvragen

Wanneer je niet op eigen kracht kunt voorzien in een oplossing en het lukt ook niet via een algemene voorziening, dan wordt de mogelijkheden besproken van een maatwerkvoorziening.

Passende ondersteuning is voor iedereen anders. Bij Buurtplein staan hierin je vraag en het te bereiken resultaat voorop, niet de voorziening of het aanbod. Bij het oplossen van je vraag of probleem bekijk je eerst samen met de medewerker van Buurtplein wat je zelf kunt doen om het probleem op te lossen. Dit noemen we eigen kracht. Ook kijk je of mensen in je omgeving je misschien kunnen helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan familieleden, vrienden, buren of kennissen.

Algemene voorzieningen

Is dit in jou geval niet mogelijk? Dan komen eerst de algemene voorzieningen in beeld. Dit zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, zonder dat je een indicatie nodig hebt. Bijvoorbeeld een was- en strijkservice of een boodschappenservice. Mogelijk bieden deze voorzieningen (gedeeltelijk) een oplossing voor je ondersteuningsvraag.

Een indicatie

Lukt het niet (volledig) om je probleem of ondersteuningsvraag op te lossen met inzet van de algemene voorzieningen? Dan komen de maatwerkvoorzieningen in beeld. Omdat deze voorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning lopen, heb je hiervoor een indicatie nodig. Hiervoor kun je een aanvraag doen. De aanvraag wordt behandeld door Buurtplein. Bij een toekenning wordt een indicatie afgegeven. Je kunt een maatwerkvoorziening krijgen in natura of in de vorm van een persoonsgebondenbudget. 

Verandert er iets in je situatie?

Zijn er veranderingen in je situatie? Is het duidelijk dat deze veranderingen invloed kunnen hebben op de toewijzing van een voorziening? Dan moet je dit laten weten. Geef je nieuwe feiten niet door, dan krijg je misschien ten onrechte een voorziening of pgb. De gemeente kan deze onterechte verstrekking geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Maatwerkvoorziening herzien of intrekken?

De gemeente kan een beslissing over een maatwerkvoorziening herzien of zelfs intrekken als je:

  • onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt en bij het verstrekken van de juiste of volledige gegevens een andere beslissing neemt
  • niet langer op een maatwerkvoorziening of pgb bent aangewezen
  • niet voldoet aan de voorwaarden van de individuele maatwerkvoorziening of het pgb
  • de maatwerkvoorziening of het pgb voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het bestemd is
  • of andere of meer ondersteuning nodig hebt dan de individuele maatwerkvoorziening of het pgb

Dit geldt voor zowel ondersteuning vanuit de Wmo als jeugdhulp vanuit de Jeugdwet.

Wat kost het?

Als je gebruikmaakt van een hulpmiddel of een voorziening volgens de Wmo, dan vragen wij er wat voor terug. Dit is de eigen bijdrage. Meer informatie lees je bij eigen bijdrage of vraag het een medewerker van Buurtplein.