Het Waterschap zorgt voor schoon en voldoende water en bescherming tegen wateroverlast. Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De waterschappen bewaken ook de dijken langs rivieren en (rand)meren. Tot slot zoeken ze steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden of te verbeteren.

Kwijtschelding?

Voor iedereen met een laag inkomen kan het nuttig zijn om te kijken of je recht hebt op kwijtschelding. Klik op deze link naar het GBLT(externe link) om te kijken of je in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kom je er niet zelf uit?

Kom gerust langs bij een van de vrijwilligers van het Formulieren Café tijdens de Buurtplein Inloop.