Kortdurend verblijf is een korte opname in een zorginstelling. Het is bedoeld voor inwoners die niet zonder blijvende ondersteuning in de maatschappij kunnen functioneren en wordt vaak ingezet ter ontlasting van de mantelzorger of het gezin. Het wordt ook ingezet in noodgevallen, als bijvoorbeeld de mantelzorger (tijdelijk) wegvalt. Je kunt met een indicatie voor kortdurend verblijf maximaal 72 uur per week in een instelling verblijven.

Afhankelijk van de situatie kan kortdurend verblijf worden geboden vanuit de Wet langdurige zorg (voor inwoners met een Wlz-indicatie), de Zorgverzekeringswet (indien het om medisch noodzakelijk verblijf gaat) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (verblijf ter ontlasting van de mantelzorger).

Wil je een melding doen voor kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorger? Dit kan via het contactformulier Buurtplein.

Wanneer je een melding doet, neemt een medewerker van Buurtplein contact met je op. Je gaat dan samen kijken wat precies je hulpvraag is en wat mogelijke oplossingen zijn.