Een (echt)scheiding is voor veel mensen een heftige gebeurtenis. Er moet veel geregeld worden zoals de alimentatie en/of het ouderschapsplan. Veel praktische zaken moeten via een advocaat of mediator geregeld worden. Daarnaast is er ook het verwerkingsproces van jezelf (en de kinderen). 

De buurtcoach kan een luisterend oor bieden als je in scheiding ligt. Ook kunnen zij je bij praktische zaken ondersteunen zoals het inschrijven bij de woningcorporatie en uitzoeken waar je financieel recht op kan hebben. Als de buurtcoach bij bepaalde zaken niet kan helpen, dan kijken zij samen met jou waar je wel terecht kan.

Echtscheidingsspreekuur

De buurtcoaches hebben een informatief echtscheidingsspreekuur. Zij doen dit samen met mediators Lilian Dooms (Samen Blijven Samen Scheiden) en Renata Vermeulen (1Door Mediation & Coaching). Het spreekuur is bedoeld voor ouders en kinderloze partners die overwegen uit elkaar te gaan, te gaan scheiden of al gescheiden zijn. Meer informatie is te vinden op de pagina echtscheidingsspreekuur of download de flyer onder aan deze pagina. 

Spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders (KIGO)

De spel- en praatgroep is er voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of waarvan de ouders nog gaan scheiden. Deze groep start twee keer per jaar (voorjaar en najaar) en wordt begeleid door jeugd- en gezinswerkers. Op de pagina KIGO vind je meer informatie over deze groep.

Tips voor ouders

  • Zoek een manier om niet meer als partner met elkaar te praten, maar als ouders van jullie kind. 
  • Maak geen ruzie met je ex-partner op het moment dat je kind in de buurt is. 
  • Vertel je kind geen negatieve dingen over je ex-partner. 
  • Als je het moeilijk hebt, zal je kind je misschien proberen te helpen. Zorg ervoor dat je voldoende steun hebt bij anderen, zodat je kind zich zo min mogelijk zorgen hoeft te maken. 
  • Ga je kind niet uithoren over je ex-partner en laat hem of haar ook geen dingen doorgeven.

Lees ook de flyer Je gaat scheiden