Deze week heeft gemeente Doetinchem een klein aantal mensen een brief gestuurd over de Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet. 

Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

 

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die jouw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt jouw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

 

Voor een klein aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Doetinchem de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die jouw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft jouw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Als voor jouw (pleeg)kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laten wij dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan jou of aan jouw (pleeg)kind weten.

Je ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

 

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kun je met jouw vragen terecht bij jouw contactpersoon van Buurtplein. Na 1 januari 2022 kun je terecht bij jouw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

 

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

 

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

 

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die jouw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook de hulpverlener verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt jouw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor jouw kind geldt, dan word je hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar.

Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als jouw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

 

Vragen? Neem gerust contact op!

Heb je na het lezen van deze tekst nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Dat kan door het invullen van het contactformulier, door te bellen naar 0314 - 34 19 19 of door een mail te sturen naar info@buurtplein.nl