Heb je moeite met het opbouwen van een dagritme? Kun je geen dagstructuur vinden? Lukt het je niet zelf om sociale contacten op te doen en/of te onderhouden? Wellicht biedt begeleiding in een groep een oplossing.

Begeleiding in een groep biedt een zinvolle daginvulling, waardoor je meer structuur in je dag krijgt. Hoe de dagbesteding er precies uitziet verschilt per persoon. De gemeente Doetinchem gaat hierbij uit van je eigen mogelijkheden en talenten.

Welke soorten begeleiding in een groep zijn er?

  • Begeleiding groep - ontwikkelen
    Deze vorm van groepsbegeleiding is gericht op het aanleren en verbeteren van vaardigheden en gedrag. Je vult je dag met zinvolle bezigheden en leert structuur te geven aan je dag. Je wordt gestimuleerd om (arbeids-)vaardigheden aan te leren en je talenten te ontplooien. Het doel is je zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten. De ondersteuning is erop gericht dat je hierna kunt doorstromen naar een opleiding, betaald werk of vrijwilligerswerk. Hoe intensief de begeleiding is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden.
  •  Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij
    Deze vorm van begeleiding heeft als doel te voorkomen dat je achteruit gaat of ervoor te zorgen dat dat minder snel gaat. De begeleiding biedt structuur aan je dag. Je vult je dag met zinvolle bezigheden en onderhoudt de vaardigheden die je nodig hebt in het dagelijks leven, op school of op je werk. Het samen doen, oefenen, vasthouden en deels overnemen van vaardigheden en gedrag staan centraal.
  •  Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen
    Ook deze vorm van begeleiding heeft tot doel achteruitgang te voorkomen, maar als het nodig is, kan de begeleider activiteiten van je overnemen de je zelf (tijdelijk) niet kunt uitvoeren. Je vult je dag met zinvolle activiteiten en onderhoudt de vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse leven. De intensiteit van de ondersteuning kan wisselen of toenemen. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld (progressieve) achteruitgang of ‘goede’ en ‘slechte’ periodes.

Soms is een intensievere variant van deze ondersteuning nodig vanwege gedragsproblemen. De begeleiding richt zich dan bijvoorbeeld meer op communicatie, motivatie en een prikkelarme omgeving.

Begeleiding in een groep is een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat je hiervoor een indicatie nodig hebt.

Melding doen

Wanneer het jou, zelf of met hulp van je omgeving, niet lukt om structuur te krijgen in je dag of wanneer het je niet lukt sociale contacten op te bouwen kun je kijken of begeleiding in een groep iets is voor jou. Hiervoor meld je je aan bij Buurtplein. Dit kan door het invullen van het volgende formulier:

contactformulier Buurtplein

Een medewerker van Buurtplein neemt vervolgens contact met je op om te kijken of een gesprek nodig is. Dit kan bij je thuis plaatsvinden, maar ook telefonisch of bij Buurtplein.

Het Gesprek

Tijdens het Gesprek breng je samen met een consulent van Buurtplein je situatie in beeld. Jullie bekijken samen wat precies de hulpvraag is en hoe je vraag opgelost kan worden. Lukt het je niet om je probleem zelf op te lossen? En ook niet met de hulp van familie, vrienden en kennissen of de inzet van algemene voorzieningen? Dan kan er een maatwerkvoorziening worden afgegeven. Meer informatie over maatwerkvoorzieningen vindt je op de pagina
Maatwerkvoorziening 

Herindicatie

Indien je in aanmerking wil komen voor een herindicatie, kun je dit ook via het contactformulier aanvragen. Let wel, wij kunnen pas een gesprek inplannen als we het actuele zorgplan ontvangen hebben.  Zorg er dus voor dat je die meestuurt als bijlage bij het contactformulier.

Eigen bijdrage

Als je begeleiding in een groep krijgt vanuit de Wmo, betaal je een eigen bijdrage. Lees meer over Eigen bijdrage.